drJoanna Jaroszyk

ORCID: 0000-0003-3285-2163

Problematyka funkcjonowania mediów w Polsce i w Hiszpanii w XX w., nacjonalizacja i reprywatyzacja własności

Monografie:

Wolność słowa a demokracja. Hiszpański system prasowy w latach 1975-2005, Wydział Historii UAM, Poznań 2020, ss. 182

Rozdziały w monografiach:

Jaroszyk-Pawlukiewicz Joanna, Kształcenie zawodowe dziennikarzy w epoce gen. Franco, [w:] Edukacja a gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich w ujęciu historycznym, red. T. Głowiński, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2019

Jaroszyk-Pawlukiewicz Joanna, Bagieńska-Masiota Aleksandra, Artykuł 18 ustawy o radiofonii i telewizji na przestrzeni 20 lat obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji [w:] Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, red. M. Barańska, A. Balczyńska-Kosman, M. Balcerek-Kosiarz, K. Duda, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015

Jaroszyk-Pawlukiewicz Joanna; Nieruchomości poniemieckie w świetle powojennych aktów prawnych i orzecznictwa [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2015

Między lewicowym a prawicowym autorytaryzmem: instytucja cenzury w PRL i frankistowskiej Hiszpanii [w:] Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, red. K. Stępniaka i M. Rajewskiego, Lublin 2011

Artykuły:

Joanna Jaroszyk, Nationalisation and Reprivatisation of Forests in Poland after World War II, “UR Journal of Humanities and Social Sciences”, 2021, nr 3

Joanna Jaroszyk, Polityczne i ekonomiczne aspekty wejścia krajów Europy Środowej do NATO w świetle rozprawy Kamila Kowalskiego Polityczne i ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO w prasie amerykańskiej na przykładzie publikacji tygodników „Time” i „Newsweek”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, ss. 142, Historia Slavorum Occidentis 2021, nr 3 (30)

Joanna Jaroszyk, The importance of the School of Journalism of the Catholic Church in the system of the reform in Francoist Spain, The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 2021, Vol 11, No 2

Joanna Jaroszyk, Spain as a state of autonomies. Principles behind the territorial organization between 1978 and 1983, „Humanities and Social Sciences” vol. 27, no. 4 (2020),

Jaroszyk-Pawlukiewicz J., System kontroli informacji w Hiszpanii w latach 1939-1945, “UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2019, nr 2

Jaroszyk-Pawlukiewicz Joanna, Transfer of ownership of forests in the Western and Northern Territories after World War II: nationalization and reprivatization, “Studiae Historiae Oeconomicae”, vol. 36 (2018)

Jaroszyk-Pawlukiewicz Joanna, Bagieńska-Masiota Aleksandra, Wolność wypowiedzi artystycznej a wolność sumienia i wyznania. Wokół konfliktu dóbr fundamentalnych, Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" 2016, nr 2(18)

Jaroszyk-Pawlukiewicz Joanna, Bagieńska-Masiota Aleksandra, Dozwolony użytek z utworów w działalności prasowej, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2016, nr 4 (20)

Jaroszyk-Pawlukiewicz Joanna, Bagieńska-Masiota Aleksandra, Politicians’Right to Privacy Online. Polish and Internacional Protecion Standards. Selected Issues, “Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon", Issue IX (2014)

Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2

Ochrona własności intelektualnej, historia i współczesność prawa gospodarczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zamówienia publiczne, administracja publiczna, samorząd terytorialny, prawo administracyjne, finanse publiczne, Hiszpania w czasach grn. Franco