prof. UAM dr hab.Maciej Bugajewski

ORCID: 0000-0003-4016-917X

Metodologia historii, historia historiografii, świadomość historyczna, pamięć historyczna, problem świadectwa

Książki autorskie:

Bugajewski M., Historyczna wspólnota słowa. Rozważanie z teorii historii, Oficyna Wydawnicza Epigram, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 183.

Bugajewski M., Solarska M. Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, ss. 162

Bugajewski M., Solarska M., Experiencing the Past. Historical Cognition Toward Pluralism of Historical Time, transl. A. Topolska, Instytut Historii UAM, Poznań 2019, ss. 160

Redakcje:

Jewsiewicki B., Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, red.: Bugajewski Maciej, Forycki Maciej, Skórzyńska Izabela, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, ss. 235.

O historii historiografii - cz. 1, red.: Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., w: Historia@Teoria, t. 1, z. 3, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, ss. 231.

O historii historiografii – cz. 2, red.: Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., w: Historia@Teoria, t. 2, z. 4, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, ss. 256.

Artykuły w czasopismach:

Spectrality and historical interpretation. In search of a category of counter-time, Historyka. Studia Metodologiczne, nr 51, 2021, ss. 5-16.

Wdzięczność i ostrzeżenie? Rozważanie metodologiczne o nowej próbie bilansu historiografii PRL, Porównania, 2021, vol. 29.nr 2,. ss. 469-482.

Bugajewski M., Ghostly Past. On Jean Amery's At the mind's limits, Sensus Historiae, vol. 34, 2019/2, s. 103-110.

Dialektyka realizmów historiograficznych. Lektura książki Jakuba Muchowskiego, "Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White'a", Historia Slavorum Occidentis, t. 2, vol. 11, 2016, s. 264-274.

Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., Historia historiografii – kryzys, recepcja, dialog, w: Historia@Teoria, t. 1, z. 3, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, str. 9-17.

Bugajewski M., Julkowska V., Solarska M., Słowo o historii historiografii cz. 2, w: Historia@Teoria, t. 2, z. 4, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 9-9.

Bugajewski M., Solarska M., Historia historiografii jako historia prawdy. Dwugłos o podstawach teoretycznych historii historiografii Jerzego Topolskiego, Historia@Teoria, t. 1, z. 3, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 123-130.

Bugajewski M., Solarska M., Wspólnota i zmiana. Dwugłos o przeciw-historii, Historia@Teoria, t. 2, z. 4, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 83-93.

Artykuły w monografiach naukowych:

Dailiness, Remnants, Memory, (in:) At the Source of Dailiness. Interpreting the Traces of History of Everyday Life, ed. V. Julkowska, Poznan 2020, p. 13-21.

Nieobecność i obietnica. Antropologia pamięci Bogumiła Jewsiewickiego, w: Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, red. Bugajewski M., Skórzyńska I., Forycki M., Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 19-23.

Bugajewski M., Rekonesans artykulacji czasu w Hobbicie J.R.R. Tolkiena, w: Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, red. Matusik Przemysław, Michalski Maciej, Kopeć Zbigniew, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 87-98.

What Does it Mean to Remember the Dead's Name?, w: Biography in the Humanities. Differences - Limits - Possibilities, red. Misiewicz Paulina, Mudzo Fryderyk, Sawicki Maciej, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 43-49.

Zagadnienie historii zmarłych. Przykład interpretacji zabójstw dzieci podczas Wielkiego Głodu na Ukrainie w książce "Bloodlands" Timothy Snydera, w: Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej II, red. Ilski Kazimierz, Kopeć Zbigniew, Kraskowska Ewa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 55-64.

O roszczeniu pamięci j jego granicach, w: Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku, red.: Budzińska Justyna, Głowacka-Sobiech Edyta, Jonda Bernadette, Instytut Historii UAM, Poznań 2017, s. 33-39.

Zagadka pamięci mimowolnej. Uwagi o teorii pamięci Paula Ricoeura, w: Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii, red.: Solska Ewa, Witek Piotr, Woźniak Marek, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2017, s. 141-147.

Le paysage, entre regard et memoire w Les campagnes et leurs paysages. Histoire et imaginaire, des origines aux problematiques actuelles., red.: Forycki Maciej, Jakuboszczak Agnieszka, Serwański Maciej, Werly Patrick, Instytut Historii UAM, Poznań - Strasbourg 2018, s. 149-152.

Wybory i decyzje. Uwagi o ekranizacji Władcy pierścieni Ralpha Bakshi, w: Między literaturą a filmem - kulturowe aspekty ekranizacji prozy J.R.R. Tolkiena. Eseje i studia., red.: Michalski Maciej, Kledzik Emilia, Instytut Historii UAM, Poznań 2018, s. 185-197.

Interprétation historiographique et le concept de voisinage. Quelques remarques du point de vue de la théorie critique de l’histoire, w:  Les marques du voisinage. L’Alsace et la Posnanie dans l’ombre des influences germaniques, éd. M. Forycki, A. Jakuboszczak avec la collaboration d’Audrey Kichelewski, Eric Hassler et Patrick Werly, Poznań-Strasbourg 2019,  Instytut Historii UAM, s. 17-24.

Francuska recepcja narratywizmu Haydena White’a. Przypadek Paula Ricœura, w: Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. E. Domańska, E. Skibiński, P. Stróżyk, Universitas, Kraków 2019, s. 145-158.

Cierpienie, niedowierzanie, widmowość. Słowo o pedagogice z perspektywy historiograficzno-filozoficznej, w: U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz i Holokaustu, red. A. Czajkowska, P. Trojański, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2018, s. 56-64.

Tłumaczenia:

Z języka francuskiego: Jewsiewicki B., Doświadczenie, pamięć, wyobrażenia społeczne, w: Jewsiewicki B., Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, pod red. I. Skórzyńskiej, M. Foryckiego, M. Bugajewskiego, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 27-36.

Z języka francuskiego: Jewsiewicki B., Śmierć czasu, narodziny pluralizmu czasów a historia, w: Jewsiewicki B., Praca pamięci i historii. Studia z antropologii historycznej pamięci, pod red. I. Skórzyńskiej, M. Foryckiego, M. Bugajewskiego, Instytut Historii UAM, Poznań 2016, s. 37-54.

Wprowadzenie do historii, metodologia historii, etyczny wymiar nauki historycznej, historia historiografii, świadomość historyczna, kultura historyczna

Rada Dyscypliny Historia UAM