drPiotr Oleksy

ORCID: 0000-0002-7149-7945

 • historia najnowsza i historia polityczna Europy Środkowej i Wschodniej;
 • kształtowanie się tożsamości zbiorowych, polityka tożsamości i polityka pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej (wiek XX i XXI);
 • stosunki międzynarodowe, procesy integracyjne i konflikty międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 r.;
 • procesy tożsamościowe a stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 r.;
 • szczegółowe badanie procesów politycznych i kulturowych w Republice Mołdawii i Naddniestrzu.

Monografie:

 • Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza, Gniezno 2016, ss. 333.
 • Naddniestrze. Terror tożsamości, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018, s. 292.
 • Общество и култура России. Четветь века перемен (1991-2016), Gniezno 2018, ss. 146 (współautor).
 • Wyspy Odzyskane. Wolin i nieznany archipelag, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, ss. 287.

Redakcja prac zbiorowych:

 • Moldova: in search of its own place in Europe, Bydgoszcz 2013, ss. 140 (wspólnie z N. Cwicinskaja).
 • Wileńszczyzna. Przedmioty – opowieści – refleksje, Bydgoszcz 2012, ss. 185 (wspólnie z M. Sikora).

Wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Prawosławie w poradzieckiej tożsamości narodowej. Studium przypadku mołdawskich Gagauzów, Sensus Historiae, 1/2011.
 • Discourse on national identity in Moldovan politics after 2009, Przegląd Strategiczny, 2/2012 .
 • Karaimskie okna. Wynajdywanie tradycji i turystyka na Wileńszczyźnie [w:] Wileńszczyzna. Przedmioty, opowieści, refleksje, red. P. Oleksy, M. Sikora , Bydgoszcz 2012.
 • Politcal determinants of the persistance of presidential crisis in Moldova (2009-2012) in: N. Cwicinskaja, P. Oleksy (eds), Moldova: in search of its own place in Europe, Epigram, 2013.
 • Życie polityczne w Gagauzji [w:] Spotkania polsko-mołdawskie, red. M. Kosienkowski, Lublin 2013.
 • Mołdawski nacjonalizm vs. naddniestrzańska państwowotwórczość. Przesłanki społecznej mobilizacji w  konflikcie naddniestrzańskim, Sensus Historiae, 2/2013
 • Moldova. Value and geopolitics, New Eastern Europe- neweasterneurope.eu, May 17 2016.
 • Wine and geopolitics, New Eastern Europe 2016/6.
 • Moldova and Russia: History, Identity, Politics [in:] Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy: Domestic and Geopolitical Implications, red. A. Czajkowski, M. Herbut, R. Kunert-Milcarz ,  Wrocław, 2017.
 • Mołdawianie. Naród (de)konstruowany, Miesięcznik Znak 5/2018.
 • Jak zdobywano polskie wyspy, Miesięcznik Znak, 11/2018.
 • Old Moldova in New Europe, New Eastern Europe, 6/2018.
 • Regional Identity, War and Separatism in Eastern Europe. Case of Donbass and Pridnestrovie, Kultura i  społeczeństwo 2019/2 (LXIII), ss. 257-253 (wspólnie z M. Studenna-Skrukwa).
 • Transdniestria’s new opening?, New Eastern Europe 2/2019.
 • Śmierć i pamięć, Miesięcznik Znak, 12/2020.
 • W stronę liberalnego nacjonalizmu? Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2/2020.
 • Dignity on the Prut River, Aspen Review Central Europe, 02/2021.
 • Strategia obronna Rumunii [w:] "Strategie bezpieczeństwa i obrony państw Europy Środkowej: Bułgaria, Rumunia, Serbia, Ukraina", red. B. Surmacz, Instytut Europy Środkowej w Lublinie 2022, s. 31-48.

Wybrane ekspertyzy i teksty analityczne:

 • Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine. European Implementation Assessment, European Parliament ThinkTank, 2018 (co-author with K. Całus, A. Gramada),
 • Regularne komentarze analityczne dla Instytutu Europy Środkowej - www.ies.lublin.pl
 • "Romania" [w:] "Regions of the Three Seas Initiative" ed. B. Surmacz, T. Stępniewski, M. Gołębiowska, Institute Of Central Europe in Lublin, 2022, s. 91-97.

Warsztaty dziennikarskie;

Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim (międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, procesy integracyjne),  relacje Polska – Europa Wschodnia i Europejska Polityka Sąsiedztwa.

Procesy polityczne w Europie Wschodniej;

European Memory Politics: Populism, Nationalism, and the Challenges to a European Memory Culture (Jean Monnet Funds, Erasmus+ Programme of the European Union, 2019 - 2023), https://www.eucanet.org/projects/memory-politics/.

Nominacja do nagrody Ambasador Nowe Europy 2019.

Nagroda Literacka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Jantar" 2022

 • Stały współpracownik Tygodnika Powszechnego i Nowej Europy Wschodniej, komentator Radio TokFM.
 • Kurator cyklu dyskusji literackich „Spojrzenie na wschód” organizowanych przez Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
 • Członek zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, współautor platformy Archipelag Pamięci www.archipelag.edu.pl, realizator licznych projektów związanych z badaniem i promocją dziedzictwa regionalnego na Pomorzu Zachodnim.