prof. dr hab.Maciej Franz

ORCID: 0000-0002-9075-605X

Historia wojskowości

historia nowożytna XVI-XVII wieku

dzieje wojen morskich

historia ziem ukrainnych od XVI do XX wieku

KSIAŻKI

Antoni Łukaszewski, Rok 1638 w dziejach stosunków polsko-kozackich (Bunty Ostrzanina, Skidana i Huni), opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Wydawnictwo DiG i Wydawnictwo Edition de La Rama, Warszawa 2021, ss. 122 (ISBN serii 978-83-286-0154-3; ISBN DiG 978-83-286-0157-4; ISBN La Rama 979-10-95627-60-9)

Teodor Zagalak, Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591-1593, opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Wydawnictwo DiG i Wydawnictwo Edition de La Rama, Warszawa 2021, ss. 167 (ISBN serii 978-83-286-0154-3; ISBN DiG 978-83-286-0156-7; ISBN La Rama 979-10-95627-59-3)

Jan Okołot, Rola historyczna Kozactwa dońskiego w walce z Turkami i Tatarami w jego najbardziej bohaterskim okresie (1637-1642), opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Wydawnictwo DiG i Wydawnictwo Edition de La Rama, Warszawa 2021, ss. 169 (ISBN serii 978-83-286-0154-3; ISBN DiG 978-83-286-0155-0; ISBN La Rama 979-10-95627-58-6)

Franciszek Owadiuk, O polskim hetmanie XVII wieku Mikołaju Potockim, Opracowanie, wstęp naukowy, przygotowanie do druku Maciej Franz, Wydawnictwo DiG i Wydawnictwo Edition de La Rama, Warszawa 2021, ss. 349 (ISBN serii 978-83-286-0154-3; ISBN DiG 978-83-286-0158-1; ISBN La Rama 979-10-95627-74-6)

Середземноморське перехрестя, Харків 2020, Видавництво Фоліо, ss. 347, (ISBN 978-966-03-8087-5) (współautorstwo Андрій Харук).

Faa di Bruno. Najbrzydszy okręt wojenny świata, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2019.

Korespondencja Andrzeja Potockiego hetman polny koronny 1684-1691, „Listy hetmańskie rodu Potockich”, t. IV, opracowanie i wydanie Tomasz Ciesielski, Maciej Franz i Adam Wołoszyn, Warszawa – Bellerive -sur-Allier 2021, ss. 486 (ISBN serii978-83-7181-983-4, ISBN DiG 978-83-286-0151-2 ISBN Edition de La Rama 979-10-95627-72-2)

Listy hetmańskie Rodu Potockich, t. 1, Korespondencja Mikołaja Potockiego. Hetman polny koronny 1637-1646. Hetman wielki koronny 1646-1651, Warszawa 2018, ss. 418.

I wojna światowa w opiniach teoretyków i praktyków morskich, Oświęcim 2018, ss. 157 ( współautorstwo z Mariusz Kardas)

Wojsko Polskie a sytuacja wewnętrzna Małopolski Wschodniej. Działalność rejonów bezpieczeństwa 5., 11., 12. Dywizji Piechoty w latach 1924-1925, Warszawa 2018, ss. 508 (współautorstwo z Mariusz Kardas i Adam Ostanek)

Burza nad Morzem Śródziemnym, tom 1, Wojna się rozpoczyna, Oświęcim 2016, ss. 422 (ISBN 978-83-65495-67-9).

Burza nad Morzem Śródziemnym, tom 2, Zmagania o panowanie na morzu, Oświęcim 2016, ss. 372 (ISBN 978-83-65652-74-4).

Burza nad Morzem Śródziemnym, tom 3, Do ostatniej kropli paliwa, Oświęcim 2016, ss. 519 (ISBN 978-83-65652-95-9).

Burza nad Morzem Śródziemnym, tom 4, Aliancka ofensywa, Oświęcim 2017, ss. 650 (ISBN 978-83-65855-43-5).

Burza nad Morzem Śródziemnym, tom 5, Gdy Włochów w tej wojnie już nie było, Oświęcim 2017, ss. 535 (ISBN 978-83-7889-492-6).

Texel 1673, Warszawa 2013, ss. 192, ISBN 978-83-11-125-568 (współautorstwo z Anną Pastorek)

Z Polski do Kanady – wojennym szlakiem. (Archiwum domowe porucznika Jerzego Hedingera), Oświęcim 2013, ss. 294, ISBN 978-83-7889-029-4 (współautorstwo z Krzysztofem Kuską)

Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, Toruń 2012, ss. 255. ( wyd. IV - ISBN 978-83-7780-230-4)

Współczesne stosunki polsko-rosyjskie. Wybrane problemy, Toruń 2012, ss. 227, współautorstwo z Gracjan Cimek, Karolina Szydywar-Grabowska (ISBN 978-83-7780-168-0)

Bohaterowie najdłuższych dni. Desanty morskie w II wojnie światowej, Warszawa 2011, ss.432 plus zdjęcia (ISBN 978-83-01-16582-6)

Ekonomia a wojna. Studia i szkice, pod red. Macieja Franza, Toruń 2011, ss. 272 (ISBN 978-83-7780-082-9)

ARTYKUŁY

Włoska gospodarka wojenna 1940-1943, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 2, 2019, s. 180-194.

Uwagi i przemyślenia dzięki książce Timothy Snydera, O Tyrani. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2017, ss. 128, „Studia Orientalne”, t. 12 (2), Toruń 2017, s. 130-146.

Writings of the Russian agent from Italy (1914-1918), „Військово-науковый вісник. Міністерство Оборони Укрaїни. Академія Сухопутних Війск Ім. Гетмана Петра Сахгайдачного”, випуск 21, Львів 2014, s. 251-259.

Role ad importance of the Mediterranean theater of warfare in the years 1939-1945, „Військово-науковый вісник. Міністерство Оборони Укрaїни. Академія Сухопутних Війск Ім. Гетмана Петра Сахгайдачного”, випуск 28, Львів 2017, s. 182-195.

Król Jan Kazimierz Waza w Ogniem i Mieczem – prawda czy obraz skrzywiony, „Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne”, t. XVI, Częstochowa 2017, s. 57-66.

Porozumienie cara Fiodora Aleksandrowicza z królem polskim Janem III Sobieskim o pokoju na 15 lat z 1678 roku - dokument petersburski, „Colloqium”, nr 2/2014, Gdynia 2014, s. 23-42.

ЗапорожскиеКазакивборьбезаПрибалтику, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, N. 1(15) 2014, Sankt Petersburg 2014, s. 88-97.

USS Mount Whitney z kolejną „wizytą” na Morzu Czarnym, „Nowa Polityka Wschodnia, nr 1(6)/2014, Toruń 2014, s. 65-78.

Англо - французская война в сирийско-ливанских водах в 1940 году, [w:] Война и Оружие. Труды Пятой Международной научно-практической конфереции 14-16 мая 2014года, Часть IV, Санкт Петербург 2014, s. 290-304.

The role of a historical comic book in the contemporary Word, „Історичний Архів”, Наукові студї, Випуск 8, Миколаїв 2012, s. 79-85

Lotniskowce w drugiej fazie Bitwy o Atlantyk (1942-1945), „Colloqium”, nr 4/2011, Gdynia 2011, s. 33-56.

Polityka a religia. Sojusze Kozaczyzny w czasach Bohdana Chmielnickiego, [w:] „Balcanica Posnaniesie”, R. XVIII, Poznań 2011, s. 125-137.

W pogoni za „Żółtym Tygrysem”, [w:] „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, tom XII, Poznań 2011, s. 94-127.

Kierownik Pracowni Historii Wojskowej

Członek Rady Dziekańskiej Wydziału Historii UAM

Członek Rady Dyscypliny Historii UAM

„Polska Historiografia Wojskowa” – wykład

Nauki pomocnicze historii wojskowości – warsztaty

Wojskowość nowożytna do końca XVIII wieku – wykład i ćwiczenia

Wojskowość XX i XXI wieku – wykład

Dzieje wojen morskich – wykład

Lotnictwo wojskowe i operacje lotnicze XX wieku – konwersatorium

Seminarium doktorskie

Seminarium magisterskie

Seminarium licencjackie

Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2008 roku

Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku

Nagroda III stopnia Rektora Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w 2010 roku

Nagroda w konkursie na najlepszą książkę akademicką IV Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2010 dla Wydawnictwa Akademii Marynarki Wojennej za książkę Okręty lotnicze I wojny światowej

Medal Edukacji Narodowej – 2010

Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2012 roku

Nagroda III Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2016 roku za działalność organizacyjną

Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 2017 roku za wybitny dorobek publikacyjny w 2016 roku

Zespół Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk - członek

„Biuletyn Historyczny Muzeum marynarki Wojennej” – członek Rady Naukowej

„Rocznik Gdyński” – członek Rady naukowej

„Studia z dziejów polskiej historiografii naukowej” – członek Rady Naukowej

„Studia Orientalne” – członek Rady Naukowej

Військово-науковый вісник. Міністерство Оборони Укрaїни. Академія Сухопутних Війск Ім. Гетмана Петра Сахгайдачного – członek Rady Naukowej

członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

członek rady naukowej Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha w Napoleonowie

członek Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Aurea Tempora