prof. UAM dr hab.Anna Tatarkiewicz

ORCID: 0000-0002-7726-8852

Życie codzienne w Rzymie, religie starożytnego Rzymu, Ostia antyczna, macierzyństwo i dzieciństwo w starożytności.

Monografie

A.Tatarkiewicz, Mater in statu nascendi. Społeczne i medyczne aspekty zdrowia reprodukcyjnego kobiet w starożytnym Rzymie, Poznań 2018.

A.Tatarkiewicz, Życie religijne w Ostii antycznej, Poznań 2009.

Artykuły:

A. Tatarkiewicz A. Les espoirs perdus … de jeunes filles mortes avant leur mariage [w:] Balbuza KM, Duch MŁ, Kaczmarek Z, Królczyk K, Tatarkiewicz A, ed.,  Antiquitas Aeterna Classical Studies Dedicated to Leszek Mrozewicz on His 70th Birthday, Wiesbaden 2021. s. 407–412;

A.Tatarkiewicz, Souffrances des accouchées. Les moyens antiques d’avancer l’accouchementet de calmer ses douleurs, Ágora. Estudos Clássicos em Debate, nr 23 (1), 2021, s. 49-64;

A.Tatarkiewicz, "Solum autem menstruale mulier est". Społeczne, medyczne i magiczne aspekty menstruacji i jej opisy w literaturze rzymskiej okresu Cesarstwa, [w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T. 3, Zdrowie reprodukcyjne w kontekście zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków, A. Szlagowska (red.), Wrocław 2020, s. 179-190;

A.Tatarkiewicz, K. Królczyk, Septimius Severus – restitutor castrorum (et portus) Ostiensium, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 3, 2019, s. 91-104;

A. Tatarkiewicz, Cierpienia położnic - antyczne sposoby na przyspieszanie porodu i łagodzenie bólów porodowych, "Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, nr 21/22. Fenomen cierpienia”, red. Sz. Cofta, A. Grzegorczyk, M. Musielak, Poznań 2019, s. 55-66;

A. Tatarkiewicz, Udział położnych w opiece nad zdrowiem reprodukcyjnym kobiet w starozytnym Rzymie w okresie cesarstwa [w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet II. Wybrane problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet w relacji do biologii i kultury, red.B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wrocław 2018, s. 15-29;

A. Tatarkiewicz, Żeby urodzić…rady lekarzy i wsparcie bogów w przygotowaniach do ciąży w czasach rzymskich [w:] Medycyna i religia, T.1., red.: B. Płonka - Syroka, M. Dąsal, Warszawa 2017, s. 23-33;

A. Tatarkiewicz, Kilka uwag o kulcie Magna Mater w Ostii antycznej [w:] Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci, red.: Pawlak Małgorzata, Kraków 2017, s. 61-75;

A. Tatarkiewicz, Higiena osobista w starożytności [w:] Historia higieny wodą pisana, red.: W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2017, s. 42-55;

A. Tatarkiewicz, Zalecenia i porady dla kobiet w ciąży w okresie Cesarstwa Rzymskiego [w:] Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Wstęp do badań, red.: A. Szlagowska, Wrocław 2016, s. 123-133;

A. Tatarkiewicz, Ciąża, poród i połóg pod opieką rzymskich, [w:] W kręgu religii śródziemnomorskich, red. K. Kochańczyk-Bonińska, L. Misiarczyk, Warszawa 2015, s. 57-70;

A. Tatarkiewicz, Kult Mitry w Cesarstwie Rzymskim. Dotychczasowe badania, nowe odkrycia i interpretacje, “Klio-Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski”, 30, 2015, s. 113-123;

A. Tatarkiewicz, In search of Auctoritas et Maiestas – the Flavian Dynasty and Religions, “Electrum. Journal of Ancient History” 21, 2014, s. 117-133;

A. Tatarkiewicz, Publiusz Lucyliusz Gamala. Kapłan, urzędnik i dobroczyńca, [w:] W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, red. A. Bartnik, W. Kaczanowicz, A. A. Kluczek, N. Rogosz, Katowice 2014, s. 43-48;

Tatarkiewicz, Childbirth under the Care of a Midwife in Rome. The Ideal of Soranus and the Reality of Inscriptions. An Outline of the Problem [w:]Society and religions. Studies in Greek and Roman History, vol. 4: The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources, red. K. Kłodziński, Sz. Olszaniec, P. Wojciechowski, M. Pawlak, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz, Toruń 2013, s. 127-151;

A. Tatarkiewicz, Caenis. Augusta in all but name, “Classica Cracoviensia” XV, 2012, s. 223-229;

A. Tatarkiewicz, Munigua. Some Remarks Concerning the Monumentalisation of the Town since the Reign of the Flavian Dynasty, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab Amicis et Discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 417-425.

Recenzje:

A. Nifosi, Becoming a Woman and Mother in Greco-Roman Egypt. Women’s Bodies, Society and Domestic Space, Routledge 2019, 276 s. ISBN 978-1-138-09985-2, Gymnasium, nr 127 (3), 2020, s. 292-294;

M. Carroll: Infancy and Earliest Childhood in the Roman World.’A fragment of Time’, Gymnasium, nr 125 (5), 2019, s. 487- 489;

V. Dasen: Le sourire d’Omphale. Maternité et petite enfance dans l’Antiquité, Gymnasium, nr 124 (4), 2017, s. 386-389.

Wydziałowa Koordynator programu Erasmus+

Członkini Rady Wydawniczej WWH

Członkini Zespołu ds. nagród WH

Członkini zespołu ds. monitorowania jakości kształcenia

Historia starożytnej Grecji i Rzymu, Życie codzienne w starożytnej Grecji i Rzymie; Religie Rzymu; Historia dzieci i dzieciństwa (w starożytności); Przegląd źródeł z historii starożytnej Grecji i Rzymu; Postawy przedsiębiorczości.

2020 Nagroda  III stopnia JM Rektora z działalność naukową

2018 Nagroda III stopnia JM Rektora [zespołowa] za osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

2017 Medal Komisji Edukacji Narodowej

- Włochy: Rzym, styczeń 2022, stypendium Fundacji Lanckorońskich

- Niemcy: Kilonia lipiec/sierpień 2021, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Würzburg październik 2020, stypendium Bawarskiej Kancelarii Państwowej

- Niemcy: Kilonia sierpień 2020, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia sierpień 2019, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia październik 2018, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia sierpień 2017, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia lipiec/sierpień 2015, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Niemcy: Kilonia 1-15 sierpień 2014, stypendium Christian-Albrechts-Universität

- Włochy: Rzym, listopad 2009, stypendium Fundacji Lanckorońskich

- Niemcy: Kilonia, wrzesień 2007, stypendium Christian-Albrecht-Universität

- Włochy: Rzym, listopad 2005 stypendium Fundacji Lanckorońskich

- Szwajcaria, Fribourg: październik 2004-lipiec 2005, stypendium Uniwersytetu we Fryburgu.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
Stowarzyszenie Historyków Starożytności
Polskie Towarzystwo Historyczne (Oddział w Poznaniu)

[seria wydawnicza] Xenia Posnaniensia. Series tertia.

Działalność popularyzująca wiedzę o Antyku  ( za rok 2020-2019)

- 20.05. 2020 - UAMówi:

Dla zdrowia i urody... Dbałość o higienę osobistą w starożytnym Rzymie. https://www.youtube.com/watch?v=8BiZgOGk_aY

-24.10. 2020 - Dzień Kandydata na UAM:

"Zadbaj, by przykry oddech z twoich ust nie płynął”. Dbałość o zdrowie i higienę jamy ustnej w starożytnym Rzymie.

https://www.facebook.com/192623694081396/videos/685865718706811

- 1.12. 2020 - Poznański Festiwal nauki i Sztuki:

Zapachy starożytnego Rzymu-https://www.youtube.com/watch?v=bwHmo2YTEw8

- grudzień 2020- warsztaty w ramach Kolorowego Uniwersytetu:

"Powrót do przeszłości… jeśli nie tablet to co? Czas wolny i szkoła w starożytnym Rzymie"

-03.04.2019 - warsztaty dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych - "Salve lucrum – zysk mile widziany" w ramach Dnia historyka w VLO w Poznaniu;

-11.04.2019 - warsztaty w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki pt. "Dzień handlowy w mieście rzymskim”;

-24, 26.09.2019- warsztaty ;."To, co nam zawdzięczamy Rzymianom" w czasie "Powtórki przed..." dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

-21.10.2019- "Reformator, podróżnik, poeta i mędrzec - Solon". Wykład w ramach tzw. klas akademickich; I LO im. Kolberga w Kościanie;

-25.10.2019 - wykład „Dla zdrowia i urody... Dbałość o higienę osobistą w starożytnym Rzymie”, promujący badania prowadzone na Wydziale Historii UAM w ramach tzw. Dnia kandydata.

-20.11.2019 – wykład: „Ciąża, poród i połóg w starożytnym Rzymie. Na marginesie książki "Mater in statu nascendi..." Spotkanie otwarte w ramach Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;

-03.12.2019- "Ostia, Rzym, Pompeje – topografia antycznego miasta". Wykład w ramach tzw. klas akademickich; I LO im. Kolberga w Kościanie.

-13.12.2019 -"Ornentur postes et grandi ianua lauro" (Iuv. Sat. VI 78-81). Narodziny w starożytnym Rzymie”; wykład dla studentów I doktorantów w ramach konferencji studencko – doktoranckiej ‘Życie i śmierć w starożytności”.

- szkolenie „Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych - formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”, 15 kwietnia 2018;

- szkolenie w ramach projektu Nowoczesna dydaktyka dla efektywnej edukacji na Wydziale Historycznym UAM. z zakresu zarządzania różnymi zasobami informacji – zarówno w sektorze nauki jak i zarządzania projektami;

- szkolenie w ramach projektu Warsztaty dydaktyczne UAM- zajęcia z emisji głosu, luty 2019;

- szkolenie w ramach projektu Warsztaty dydaktyczne UAM Wykorzystywanie emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych dla budowania wiarygodności nauczyciela akademickiego, marzec 2019;

- kurs w ramach projektu Nowoczesna dydaktyka dla efektywnej edukacji na Wydziale Historycznym UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku francuskim luty-maj 2019.

-szkolenie Ms Teams dla zaawansowanych, 2 października 2020

-szkolenie Prawa autorskie w dydaktyce uniwersyteckiej, 5-6 listopada 2020 -

- szkolenie Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi – wyzwania dla pracowników uczelni, 27 października 2021

- szkolenie Mediacje w środowisku pracy, 25-27 listopada 2021.