Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy

Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy może się poszczycić ponad stuletnią tradycją. Zostało założone przez Wiesławę Knapowską i Augustyna Cichowicza 3 października 1919 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Przez lata gromadziło studentów pasjonujących się historią. Nawet podczas II wojny światowej nie zaprzestało swojej działalności. Funkcjonowało wówczas w tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Przez struktury Koła przewinęło się wielu późniejszych historyków. Do teraz SKNH odgrywa dużą rolę w kształtowaniu nowych pokoleń badaczy. W struktury Koła wchodzą różnego rodzaju sekcje tematyczne. Członkowie SKNH biorą udział nie tylko w poznańskim życiu akademickim, lecz także ogólnopolskim. Koło oraz jego Sekcje organizują objazdy naukowe, konferencje oraz wydarzenia popularnonaukowe. Poza rozwojem naukowym SKNH stwarza pole do poznania wartościowych ludzi i zawarcia przyjaźni na całe życie.

Jeśli interesujesz się historią zapraszamy do nas! Rozwijaj swoje pasje w Studenckim Kole Naukowym Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy!

Patron Koła

Patronem Koła jest wybitny polski historyk-mediewista, profesor Gerard Labuda. Ów badacz jest jedną z istotniejszych postaci poznańskiego środowiska akademickiego. W latach powojennych w znacznym stopniu przyczynił się do odbudowy akademickiej humanistyki w Poznaniu. Wydał wiele ważnych prac z zakresu średniowiecza oraz historii Pomorza. Łącznie opublikował ponad 2000 prac, w tym ponad 30 książek, kilkaset rozpraw i artykułów. Był również nauczycielem kolejnych pokoleń badaczy.

Opiekun SKNH UAM

Prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski

Zarząd Koła Naukowego Historyków w roku akademickim 2021/2022

 • Artur Bagdasarian – Prezes
 • Wiktoria Dworkiewicz – Wiceprezeska
 • Mikołaj Łukomski – Sekretarz
 • Daria Gronostaj – Redaktor Naczelna Czasopisma „Nasze Historie”

Komisja Rewizyjna SKNH UAM w roku akademickim 2021/2022

 • Michał Mizerski – Przewodniczący
 • Maciej Binek
 • Igor Galica

Spis Sekcji SKNH UAM działających w roku akademickim 2021/2022


Sekcja Amici Antiquitatis

Opiekun: prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza
Przewodniczący: Maciej Stachura

Facebook: https://www.facebook.com/Amici-Antiquitatis-682368268472880/


Sekcja Archiwistyki

Opiekun: dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Przewodniczący: Krystian Skotarczak

Mail: sknh.arch.uam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/archiwisci.uam/


Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii

Opiekun: prof. dr hab. Violetta Julkowska
Przewodnicząca: Justyna Białek

Mail: sekcja.dydaktykiuam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/SEHiDH/


Sekcja Dalekiego Wschodu

Opiekun: prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak
Przewodniczący: Michał Mizerski

Mail: sekcjadalekiegowschodu@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/3075012825860298


Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII wieku

Opiekun: dr Andrea Mariani
Przewodniczący: Mateusz Ziółkowski

Facebook: https://www.facebook.com/SekcjaHistoriiNowozytnejUAM/


Sekcja Historiografii Średniowiecznej

Opiekun: prof. UAM dr hab. Edward Skibiński
Przewodniczący: Konrad Maik

Mail: historiografiasredniowieczna@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Sekcja-Historiografii-Średniowiecznej-104003168074531


Sekcja Myśli i Kultury Politycznej

Opiekun: prof. UAM dr hab. Damian Szymczak
Przewodniczący: Artur Klimaszewski

Mail: sekcjamikp.uam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/sekcjamikp/


Sekcja Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa

Opiekun: prof. UAM dr hab. Maciej Dorna
Przewodniczący: Piotr Dyżlą

Mail: sekcjanaukpomocniczychhistorii@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/SNPHiZ.UAM/


Sekcja Studentów Historyków Wojskowości

Opiekun: dr Karol Kościelniak
Przewodniczący: Maciej Binek

Mail: sshw@amu.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Sekcja-Studentów-Historyków-Wojskowości-200155076742441


Sekcja Mediewistyczna

Opiekun: prof. UAM dr hab. Piotr Pokora

Przewodniczący: Marek Szczygielski
Facebook: https://www.facebook.com/s.mediewistycznasknh


Sekcja Teorii Historii

Opiekun: prof. dr hab. Ewa Domańska
Przewodniczący: Mikołaj Łukomski


Sekcja Historii Bizancjum

Opiekun: prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska
Przewodniczący: Marek Szczygielski

  Statut SKNH

  Obwiązujący od 1 lutego 2020 r.

  Deklaracja

  Deklarację należy dostarczyć do Przewodniczącego Sekcji, do której kandydat pragnie się zapisać. Później zostanie ona przekazana Zarządowi Koła.

  Plan prac Sekcji na dany rok akademickim

  Po wybraniu Zarządu Sekcji na początku roku akademickiego, nowy przewodniczący musi przedłożyć plan prac Zarządowi Koła w terminie wyznaczonym przez Prezesa Koła.

  Sprawozdanie z działalności Sekcji w danym roku akademickim

  Przewodniczący Sekcji są zobowiązani do złożenia sprawozdania po upływie roku akademickiego, do końca listopada każdego roku.

Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy posiada własną serię wydawniczą „Nasze Historie”. Stanowi ona ważne miejsce prezentacji osiągnięć młodych badaczy historii. Czasopismo naukowe ukazuje się od 1994 r. Dotychczas pojawiło się dziewiętnaście tomów. Niektóre z nich poświęcono dokonaniom poznańskich historyków (Gerarda Labudy, Henryka Łowmiańskiego), efektom ekspedycji starożytników na limes retycko-germański czy rozmaitych konferencji. Studenci często publikują w „Naszych Historiach” fragmenty prac seminaryjnych oraz dyplomowych.

Zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów do kolejnych numerów studenckiego czasopisma naukowego „Nasze Historie”!

Skład redakcji

Paulina Jaśniak – Redaktor Naczelna

Pliki

Regulamin

Zasady przygotowywania tekstów

Oświadczenie autora tekstu

Nasze Historie 4
Nasze Historie 6
Nasze Historie 8
Nasze Historie 9
Nasze Historie 10
Nasze Historie 11
Nasze Historie 12
Nasze Historie 13
Nasze Historie 14
Nasze Historie 15
Nasze Historie 16-18
Nasze Historie 19

Kontakt
Mail: nhistorie.czasopismo@gmail.com