Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy

Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy może się poszczycić ponad stuletnią tradycją. Zostało założone przez Wisławę Knapowską i Augustyna Cichowicza 3 października 1919 r. na Uniwersytecie Poznańskim. Przez lata gromadziło studentów pasjonujących się historią. Nawet podczas II wojny światowej nie zaprzestało swojej działalności. Funkcjonowało wówczas w tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Przez struktury Koła przewinęło się wielu późniejszych historyków. Do teraz SKNH odgrywa dużą rolę w kształtowaniu nowych pokoleń badaczy. W struktury Koła wchodzą różnego rodzaju sekcje tematyczne. Członkowie SKNH biorą udział nie tylko w poznańskim życiu akademickim, lecz także ogólnopolskim. Koło oraz jego Sekcje organizują objazdy naukowe, konferencje oraz wydarzenia popularnonaukowe. Poza rozwojem naukowym SKNH stwarza pole do poznania wartościowych ludzi i zawarcia przyjaźni na całe życie.

Jeśli interesujesz się historią zapraszamy do nas! Rozwijaj swoje pasje w Studenckim Kole Naukowym Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy!

Historia SKNH UAM

Patron Koła

Patronem Koła jest wybitny polski historyk-mediewista, profesor Gerard Labuda. Ów badacz jest jedną z istotniejszych postaci poznańskiego środowiska akademickiego. W latach powojennych w znacznym stopniu przyczynił się do odbudowy akademickiej humanistyki w Poznaniu. Wydał wiele ważnych prac z zakresu średniowiecza oraz historii Pomorza. Łącznie opublikował ponad 2000 prac, w tym ponad 30 książek, kilkaset rozpraw i artykułów. Był również nauczycielem kolejnych pokoleń badaczy.

Opiekun SKNH UAM

Prof. UAM dr hab. Igor Kraszewski

Zarząd Koła Naukowego Historyków w roku akademickim 2023-2024:

Komisja Rewizyjna SKNH UAM w roku akademickim 2023-2024:

Sekcja Amici Antiquitatis

Opiekun: prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza
Przewodniczący: Maciej Stachura

Facebook: https://www.facebook.com/Amici-Antiquitatis-682368268472880/


Sekcja Archiwistyki

Opiekun: dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak, dr Piotr Józefiak
Przewodnicząca: Aleksandra Mądrowska

Mail: sknh.arch.uam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/archiwisci.uam/


Sekcja Historii Bizancjum

Opiekun: mgr Marcin Wieczorek
Przewodniczący: Piotr Głaz

Mail: porfirogeneci@outlook.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067103663078


Sekcja Bliskiego Wschodu

Opiekun: dr Tytus Mikołajczak
Przewodnicząca: Zofia Sołtysiak

Mail: historiabliskiegowschodu@gmail.com


Sekcja Dalekiego Wschodu

Opiekun: prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk
Przewodnicząca: Wiktoria Cecot

Mail: sekcjadalekiegowschodu@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/3075012825860298


Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki Historii

Opiekun: prof. dr hab. Violetta Julkowska
Przewodniczący: Jakub Nowocin

Mail: sekcja.dydaktykiuam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/SEHiDH/


Sekcja Historii Europy Środkowej

Opiekun: prof. UAM dr hab. Maciej Dorna
Przewodniczący: Eryk Przybylak

Mail: historiaeuropysrodkowej@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090189522918


Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII wieku

Opiekun: dr Andrea Mariani
Przewodniczący: Mateusz Ziółkowski

Facebook: https://www.facebook.com/SekcjaHistoriiNowozytnejUAM/


Sekcja Historii Transportu Lądowego

Opiekun: prof. UAM dr hab. Piotr Okulewicz
Przewodniczący: Antoni Hartman


Sekcja Mediewistyczna

Opiekun: prof. UAM dr hab. Piotr Pokora
Przewodniczący: Dominik Romanowski

Mail: p@st.amu.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/s.mediewistycznasknh


Sekcja Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa

Opiekun: prof. UAM dr hab. Maciej Dorna
Przewodniczący: Borys Staszak

Mail: sekcjanaukpomocniczychhistorii@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/SNPHiZ.UAM/


Sekcja Studentów Historyków Wojskowości

Opiekun: dr Karol Kościelniak
Przewodniczący: Adam Stryjakowski

Mail: sshw@amu.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Sekcja-Studentów-Historyków-Wojskowości-200155076742441

  Regulamin SKNH

  Obwiązujący od 1 lutego 2020 r.

  Deklaracja

  Deklarację należy dostarczyć do Przewodniczącego Sekcji, do której kandydat pragnie się zapisać. Później zostanie ona przekazana Zarządowi Koła.

  Plan prac Sekcji na dany rok akademickim

  Po wybraniu Zarządu Sekcji na początku roku akademickiego, nowy przewodniczący musi przedłożyć plan prac Zarządowi Koła w terminie wyznaczonym przez Prezesa Koła.

  Sprawozdanie z działalności Sekcji w danym roku akademickim

  Przewodniczący Sekcji są zobowiązani do złożenia sprawozdania po upływie roku akademickiego, do końca listopada każdego roku.

Studenckie Koło Naukowe Historyków UAM im. prof. Gerarda Labudy posiada własną serię wydawniczą „Nasze Historie”. Stanowi ona ważne miejsce prezentacji osiągnięć młodych badaczy historii. Czasopismo naukowe ukazuje się od 1994 r. Dotychczas pojawiło się dziewiętnaście tomów. Niektóre z nich poświęcono dokonaniom poznańskich historyków (Gerarda Labudy, Henryka Łowmiańskiego), efektom ekspedycji starożytników na limes retycko-germański czy rozmaitych konferencji. Studenci często publikują w „Naszych Historiach” fragmenty prac seminaryjnych oraz dyplomowych.

Zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów do kolejnych numerów studenckiego czasopisma naukowego „Nasze Historie”!

Skład redakcji

Milo Ostalski: Osoba Redaktorska Czasopisma „Nasze Historie” z ramienia studentów

Dominika Wnuczko: Zastępczyni Osoby Redaktorskiej

Pliki

Regulamin

Zasady przygotowywania tekstów

Oświadczenie autora tekstu

Nasze Historie 4
Nasze Historie 6
Nasze Historie 8
Nasze Historie 9
Nasze Historie 10
Nasze Historie 11
Nasze Historie 12
Nasze Historie 13
Nasze Historie 14
Nasze Historie 15
Nasze Historie 16-18
Nasze Historie 19

Nasze Historie 20

Kontakt
Mail: nhistorie.czasopismo@gmail.com