Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców

Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców działa na Wydziale Historii UAM i skupia studentów kierunku Wschodoznawstwo. Obszarem naszych zainteresowań jest szeroko rozumiany wschód. Zajmujemy się obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz Rosją. Staramy się rozpowszechniać wiedzę o krajach postradzieckich, „oswajać” wschód w świadomości społeczeństwa, pokazywać jego piękno i uroki. Swoje naukowe pasje realizujemy poprzez projekty, wystawy, spotkania tematyczne oraz wyjazdy badawcze, by samodzielnie zdobywać doświadczenie i wiedzę. Kilkukrotnie organizowaliśmy także międzynarodowe studenckie konferencje naukowe, a w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Wschodo przyglądamy się dziełom kinematografii obszaru postradzieckiego, tym mniej i bardziej znanym.

Wśród nas są studenci, którzy podróżowali do Armenii, Gruzji, Rosji, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itd. Działamy na Wydziale Historii, który swoją siedzibę ma w Collegium Historicum Novum na Campusie Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy na nasze spotkania!

Zapraszamy do nas!

PREZES            Krzysztof Nowacki
WICEPREZES        Jakub Adamiak
SKARBNIK          Kateryna Bohutska
OPIEKUN KOŁA      dr Bartłomiej Garczyk
SOCIAL MEDIA      Agnieszka Bartniczak

- Konferencje

  • I Międzynarodowa Studencko - Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych” 2019
  • II Międzynarodowa Studencko - Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza 2020
  • III Międzynarodowa Studencko - Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza  „International Academic Conference 'Breakthroughs in the Post-Soviet Area' - 2021

- Projekty i wyjazdy naukowo – badawcze realizowane w ramach:

  • projekty konkursu Minigranty Wydziału Historii UAM
  • projekty w ramach programu ADVANCEDBestStudentGRANT UAM

- DKF

Więcej w naszych mediach społecznościowych:
Działamy w pokoju 3.5 Collegium Historicum (II piętro).
Zapraszamy do kontaktu mailowego lub poprzez nasze media społecznościowe.
e-mail: sknwuam@gmail.com