Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców

Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców działa na Wydziale Historii UAM i skupia studentów kierunku Wschodoznawstwo. Obszarem naszych zainteresowań jest szeroko rozumiany wschód. Zajmujemy się obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz Rosją. Staramy się rozpowszechniać wiedzę o krajach postradzieckich, „oswajać” wschód w świadomości społeczeństwa, pokazywać jego piękno i uroki. Swoje naukowe pasje realizujemy poprzez projekty, wystawy, spotkania tematyczne oraz wyjazdy badawcze, by samodzielnie zdobywać doświadczenie i wiedzę. Kilkukrotnie organizowaliśmy także międzynarodowe studenckie konferencje naukowe, a w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Wschodo przyglądamy się dziełom kinematografii obszaru postradzieckiego, tym mniej i bardziej znanym.

Wśród nas są studenci, którzy podróżowali do Armenii, Gruzji, Rosji, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itd. Działamy na Wydziale Historii, który swoją siedzibę ma w Collegium Historicum Novum na Campusie Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy na nasze spotkania!

Zapraszamy do nas!

PREZES
Jakub Adamiak
WICEPREZES   
Filip Pawlak
SEKRETARZ
Magdalena Chojecka
SOCIAL MEDIA   
Agnieszka Bartniczak
Magdalena Chojecka
Piotr Foralewski
OPIEKUN KOŁA 
dr Bartłomiej Garczyk

- Konferencje

  • I Międzynarodowa Studencko - Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza „Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych” 2019
  • II Międzynarodowa Studencko - Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza 2020
  • III Międzynarodowa Studencko - Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza  „International Academic Conference 'Breakthroughs in the Post-Soviet Area' - 2021

- Projekty i wyjazdy naukowo – badawcze realizowane w ramach:

  • projekty konkursu Minigranty Wydziału Historii UAM
  • projekty w ramach programu ADVANCEDBestStudentGRANT UAM

- DKF

Więcej w naszych mediach społecznościowych:
Działamy w pokoju 3.5 Collegium Historicum (II piętro).
Zapraszamy do kontaktu mailowego lub poprzez nasze media społecznościowe.
e-mail: sknwuam@gmail.com