Samorząd Studentów

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historii jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów Wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi. Powstała w roku akademickim 2019/2020, po przekształceniu Wydziału Historycznego w kilka pomniejszych wydziałów – w tym Wydział Historii.

W skład samorządu Wydziału Historii wchodzą studenci kierunków: Historia; Wschodoznawstwo; Gospodarka i ekonomia w dziejach; Liberal Arts and Sciences; Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Facebook: https://www.facebook.com/samorzad.historia/
Mail: rsswh.amu@gmail.com

SAMORZĄDNOŚĆ

Działamy w duchu niezależności i samostanowienia, które gwarantowane są przez szacunek dla wartości demokratycznych oraz wybór członków Rady spośród studentów w wyborach powszechnych.

AKTYWIZACJA

Samorząd studencki tworzą wszyscy studenci na naszym Uniwersytecie. Jako Rada tworzymy stałą przestrzeń wymiany i realizacji studenckich pomysłów. Praktykując model otwartego umysłu, dajemy pole do swobodnego samodoskonalenia w ramach wspólnoty studenckiej ludzi ambitnych i ciekawych świata.

NAUKA

Samorząd aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania programów studiów. Działamy na rzecz stałego polepszenia jakości studiów i kształcenia poprzez obecność w radach programowych i kształcenia, dbając o to, by studencki głos był zawsze słyszalny. Jednocześnie aktywnie uczestniczymy w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym.

KULTURA

Tak jak otwarte na świat są drzwi Collegium Historicum Novum, tak my, studenci, jesteśmy otwarci na potrzeby duchowe – zarówno kulturowe, jak i rozrywkowe. Posiadając odpowiednie narzędzia, wspomagamy wartościowe inicjatywy pozanaukowe naszych studentów.

Skład RSS WH w kadencji 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY

Mikołaj Łukomski (historia ogólna, III rok I st.)

WICEPRZEWODNICZĄCY

Artur Bagdasarian (historia, spec. nauczycielska, III rok I st.)

Marek Szczygielski (historia, spec. mediewistyka, II rok I st.)

SEKRETARZ

Wiktoria Dworkiewicz (historia ogólna, III rok I st.)

DELEGAT DO PARLAMENTU SAMORZĄDU STUDENTÓW

Mikołaj Łukomski

CZŁONKOWIE RSS

Igor Galica (historia, spec. polityka i media w dziejach, III rok I st.)

Maciej Stachura (historia, spec. polityka i media w dziejach, II rok I st.)

Zuzanna Białas (historia, spec. nauczycielska, II rok I st.)

Maciej Paczka (historia ogólna, III rok I st.)

Jakub Gracz (gospodarka i ekonomia w dziejach, II rok I st.)

Adam Chromy (historia, I rok I st.)

PEŁNOMOCNICY

Wiktoria Dworkiewicz – ds. osób z niepełnosprawnościami

Maciej Paczka – ds. zasobów ludzkich

Na Wydziale Historii powołano Koordynatora ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia psychicznego. Koordynator, z zachowaniem pełnej dyskrecji, zadba o to, by osoba potrzebująca pomocy otrzymała ją jak najszybciej. Można również skontaktować się z pełnomocnikiem z ramienia studentów.

Koordynator ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia psychicznego
prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś
Telefon: 61 829 1494
Dyżur na MS Teams:
wtorek, godz. 10:00-11:00
czwartek, godz. 9:00-10:00
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami
Wiktoria Dworkiewicz