Samorząd Studentów

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historii jest jedynym prawnie ustanowionym przedstawicielem ogółu studentów Wydziału przed jego władzami oraz jednostkami ogólnouczelnianymi. Powstała w roku akademickim 2019/2020, po przekształceniu Wydziału Historycznego w kilka pomniejszych wydziałów – w tym Wydział Historii.

W skład samorządu Wydziału Historii wchodzą studenci kierunków: Historia; Wschodoznawstwo; Gospodarka i ekonomia w dziejach; Liberal Arts and Sciences; Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Facebook: https://www.facebook.com/samorzad.historia/
Mail: rsswh.amu@gmail.com

SAMORZĄDNOŚĆ

Działamy w duchu niezależności i samostanowienia, które gwarantowane są przez szacunek dla wartości demokratycznych oraz wybór członków Rady spośród studentów w wyborach powszechnych.

AKTYWIZACJA

Samorząd studencki tworzą wszyscy studenci na naszym Uniwersytecie. Jako Rada tworzymy stałą przestrzeń wymiany i realizacji studenckich pomysłów. Praktykując model otwartego umysłu, dajemy pole do swobodnego samodoskonalenia w ramach wspólnoty studenckiej ludzi ambitnych i ciekawych świata.

NAUKA

Samorząd aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania programów studiów. Działamy na rzecz stałego polepszenia jakości studiów i kształcenia poprzez obecność w radach programowych i kształcenia, dbając o to, by studencki głos był zawsze słyszalny. Jednocześnie aktywnie uczestniczymy w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym.

KULTURA

Tak jak otwarte na świat są drzwi Collegium Historicum Novum, tak my, studenci, jesteśmy otwarci na potrzeby duchowe – zarówno kulturowe, jak i rozrywkowe. Posiadając odpowiednie narzędzia, wspomagamy wartościowe inicjatywy pozanaukowe naszych studentów.

Skład RSS WH w kadencji 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY:

Filip Kobierski filkob@st.amu.edu.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY:

Zuzanna Białas zuzbia1@st.amu.edu.pl

Maciej Stachura macsta@st.amu.edu.pl

SEKRETARZ:

Piotr Głaz

CZŁONKOWIE RSS:

Idalia Puzdrakiewicz, Anna Dąbrowska, Albert Sawko, Patryk Przybylski, Marcin Hoffman, Antoni Sucharski.

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB Z TRUDNOŚCIAMI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

Idalia Puzdrakiewicz

PEŁNOMOCNIK DS. DYDAKTYKI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

Piotr Głaz

Na Wydziale Historii UAM powołano Koordynatorka ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego. Koordynatorka, z zachowaniem pełnej dyskrecji, zadba o to, by osoba potrzebująca pomocy otrzymała ją jak najszybciej.

Kontakt: 

a) w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024: 

mgr KATARZYNA JASIEWICZ-OLĘDZKA 

e-mail: jaka@amu.edu.pl

b) w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024: 

prof. UAM dr hab. BERNADETTA MANYŚ 

e-mail: eustachy@amu.edu.pl