Kierunki i programy studiów, sylabusy zajęć

Historia

Humanistyka w szkole

Gospodarka i ekonomia w dziejach

Wschodoznawstwo

Liberal Arts and Sciences

Historia i polityka współczesna. Interdyscyplinarne studia nauczycielskie - UWAGA NOWY KIERUNEK NA STUDIACH II STOPNIA OD 2023/2024

Kultura klasyczna - UWAGA NOWY KIERUNEK NA STUDIACH II STOPNIA OD 2023/2024

Sylabusy