Historia

Oferta zbiorcza zajęć fakultatywnych

(wykaz uruchomionych w danym roku akademickim zajęć - zob. plan zajęć)

Ścieżki międzyprzedmiotowe oraz międzyprzedmiotowe językowe

Wykłady monograficzne


Studia II stopnia

Program główny wraz ze specjalnościami (zajęcia kursowe)


Oferta zbiorcza zajęć fakultatywnych

(wykaz uruchomionych w danym roku akademickim zajęć - zob. plan zajęć)

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Wykłady mistrzowskie

Studia I stopnia


Program główny wraz ze specjalnościami (zajęcia kursowe)


Oferta zbiorcza zajęć fakultatywnych

(wykaz uruchomionych w danym roku akademickim zajęć - zob. plan zajęć)

Ścieżki międzyprzedmiotowe oraz międzyprzedmiotowe językowe

Wykłady monograficzne


Studia II stopnia

Program główny wraz ze specjalnościami (zajęcia kursowe)


Oferta zbiorcza zajęć fakultatywnych

(wykaz uruchomionych w danym roku akademickim zajęć - zob. plan zajęć)

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Wykłady mistrzowskie

Studia I stopnia


I i II rok (program z 2020 r.)

Program główny wraz ze specjalnościami (zajęcia kursowe)


III rok (program sprzed reformy z 2020 r.)

Historia ogólna (studia bez specjalności)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia nauczycielska - program przejściowy

Historia wojskowości

Mediewistyka

Polityka i media w dziejach


Oferta zbiorcza zajęć fakultatywnych

(wykaz uruchomionych w danym roku akademickim zajęć - zob. plan zajęć)

Ścieżki międzyprzedmiotowe oraz międzyprzedmiotowe językowe

Wykłady monograficzne


Studia II stopnia

I i II rok

Program główny wraz ze specjalnościami (zajęcia kursowe)


Oferta zbiorcza zajęć fakultatywnych

(wykaz uruchomionych w danym roku akademickim zajęć - zob. plan zajęć)

Ścieżki międzyprzedmiotowe

Wykłady mistrzowskie

Studia stacjonarne I stopnia – program od roku 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia – program od roku 2020/2021
Program główny wraz ze specjalnościami
Ścieżki międzyprzedmiotowe
Wykłady mistrzowskie

Studia stacjonarne II rok licencjackie w roku 2020/2021
Archiwistyka i zarz. dok.
Historia nauczycielska
Historia ogólna
Historia wojskowości
Mediewistyka
Polityka i media w dziejach
Ścieżki międzyprzedmiotowe-licencjat

Studia stacjonarne III rok licencjackie w roku 2020/2021
Archiwistyka i zarz. dok.
Historia nauczycielska
Historia ogólna
Historia wojskowości
Mediewistyka
Polityka i media w dziejach
Ścieżki międzyprzedmiotowe-licencjat

Program przejściowy dla specjalności nauczycielskiej w latach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

Studia stacjonarne II rok magisterskie w roku 2020/2021
Archiwistyka i zarz. dok. od 2017-18
Historia nauczycielska-bez kont. od 2017-18
Historia nauczycielska-kont. od 2017-18
Historia ogólna od 2017-18
Historia wojskowości od 2017-18
Mediewistyka od 2017-18
Polityka i media w dziejach od 2017-18
Socjoekonomika od 2017-18
Specjalność historyczno-ekonomiczna od 2017-18
Kultura klasyczna od 2017-18
Ścieżki międzyprzedmiotowe-mgr - od 2017-18

Studia niestacjonarne eksternistyczne (rok akad. 2020/21 - ostatni rok studiów. Od roku akad. 2021/22 studia eksternistyczne będą wygaszone)

Studia I stopnia

Studia II stopnia