Historia i polityka współczesna. Interdyscyplinarne studia nauczycielskie