Sylabusy

Studia I stopnia

Gospodarka i ekonomia w dziejach

Historia (bez specjalności i ze specjalnościami)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Liberal Arts and Sciences (grupa polskojęzyczna, grupa anglojęzyczna)

Wschodoznawstwo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie


Studia II stopnia

Historia (bez specjalności i ze specjalnościami)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (sylabusy Wydziału Historii)

Wschodoznawstwo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

Baza sylabusów

Liberal Arts and Sciences (program polski) (program angielski)


STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, rok I-II
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (DU-HWS)