Plany zajęć

Plany zajęć na rok akademicki 2020/2021

Warunki i terminy zaliczeń

Dyżury pracowników


Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym na wszystkich kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Historii: Historia, Humanistyka w szkole, Gospodarka i ekonomia w dziejach, Liberal Arts and Sciences oraz Wschodoznawstwo. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy uwzględnieniu infrastruktury, oprogramowania i technologii informatycznych zalecanych przez władze UAM i rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (MS Teams, Moodle). Kształcenie zdalne przebiega zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe. Zajęcia odbywają się w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.


HISTORIA STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

Historia I rok 1 semestr

Historia ogólna – bez specjalności

Historia – specjalność Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Historia – specjalność Mediewistyka

Historia – specjalność nauczycielska

Historia – specjalność Polityka i media w dziejach

Historia – specjalność Historia wojskowości

Seminaria licencjackie

Proseminaria licencjackie

Wykłady monograficzne (I-III r.)

Ścieżki międzyprzedmiotowe dla I roku

Ścieżki międzyprzedmiotowe dla II roku

Ścieżki międzyprzedmiotowe dla III roku

Ścieżki językowe

HISTORIA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Historia

Seminaria magisterskie

Wykłady mistrzowskie

Ścieżki międzyprzedmiotowe dla I roku

Ścieżki międzyprzedmiotowe dla II roku


GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Gospodarka i ekonomia w dziejach – studia licencjackie


HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie – studia licencjackie

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie – studia magisterskie


LIBERAL ARTS AND SCIENCES

Liberal Arts and Sciences – studia licencjackie


WSCHODOZNAWSTWO

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

Plan letni I LIC 2020_21
Plan letni II LIC 2020_21
Plan letni III LIC 2020_21

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Plan letni I SUM 2020_21
Plan letni II SUM 2020_21