I rok studiów: wybór specjalności

WYBÓR SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU HISTORIA: I rok studiów I i II stopnia

Zgodnie z zasadami rekrutacji wprowadzonymi od roku akademickiego 2022/2023, studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunku HISTORIA są zobowiązani do wyboru specjalności od drugiego semestru.

Wyboru specjalności dokonuje się poprzez system rejestracji na przedmiot (w USOS) pod nazwą "Wybór specjalności".

Odpowiedni kod do rejestracji generowany jest odrębnie w każdym roku akademickim.

Po zakończeniu wyboru specjalności, celem sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia, wszystkie osoby, które dokonały wyboru, otrzymują automatycznie warunkowe zaliczenie 1. semestru i zostają przeniesione na semestr 2. odpowiedniej specjalności. 

Po zakończeniu sesji zimowej studenci, którzy pomyślnie zaliczą 1. semestr otrzymują "normalne" zaliczenie etapu i rozpoczynają 2. semestr. Pozostali, zależnie od sytuacji, zostają albo skreśleni z listy studentów z racji niezaliczenia sesji, albo ją przedłużą czy wystąpią z wnioskiem o warunkowe powtarzanie przedmiotu.

WYKAZ SPECJALNOŚCI - studia I stopnia:

 • historia ogólna (bez specjalności)
 • historia nauczycielska
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • mediewistyka
 • polityka i media w dziejach
 • historia wojskowości 

WYKAZ SPECJALNOŚCI - studia II stopnia:

 • historia ogólna (bez specjalności) 
 • nauczycielska (tylko dla studentów kontynuujących tę specjalność po I stopniu studiów) 
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 
 • mediewistyka 
 • polityka i media w dziejach 
 • historia wojskowości 
 • kultura klasyczna (ograniczony limit miejsc 2)
UWAGA!!!
Specjalność NAUCZYCIELSKĄ na studiach magisterskich mogą wybrać jedynie ci studenci, którzy wcześniej ukończyli specjalność NAUCZYCIELSKĄ lub kierunek HUMANISTYKA W SZKOLE na studiach licencjackich. Tylko pięcioletnie studia (3 + 2) na specjalności NAUCZYCIELSKIEJ dają możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania historii w szkole podstawowej i średniej.