Warunki zaliczeń

Rok akademicki 2022/2023

Formy zaliczenia, kryteria zaliczenia przedmiotu: zob. Sylabusy

Nieobecności na zajęciach: określa prowadzący podczas zajęć

Terminy zaliczeń: 
  • zaliczenia ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów, seminariów odbywają się na ostatnich zajęciach w semestrze
  • egzaminy - w sesji (terminy zostaną podane miesiąc przed rozpoczęciem sesji)

Historia - semestr zimowy

Historia - semestr letni


Humanistyka w szkole - semestr zimowy

Humanistyka w szkole - semestr letni


Gospodarka i ekonomia w dziejach - semestr zimowy

Gospodarka i ekonomia w dziejach - semestr letni


Wschodoznawstwo - semestr zimowy

Wschodoznawstwo - semestr letni


Liberal Arts and Sciences - semestr zimowy

Liberal Arts and Sciences - semestr letrni