Prace dyplomowe

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunkach:

Historia

Humanistyka w szkole

Gospodarka i ekonomia w dziejach

Wschodoznawstwo


Informacje dla kończących studia


Formularze do pobrania:

Karta obiegowa

Wzór strony tytułowej

Instrukcja APD dla studentów

Archiwum Prac Dyplomowych - Zarządzenie Rektora

Jednolity System Antyplagiatowy - Zarządzenie Rektora

Egzamin dyplomowy - Zarządzenie Rektora