I rok studiów: wybór specjalności

WYBÓR SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU HISTORIA: I rok studiów I i II stopnia

Zgodnie z zasadami rekrutacji wprowadzonymi od roku akademickiego 2020/2021, studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich na kierunku HISTORIA są zobowiązani do wyboru specjalności od drugiego semestru 2021/2022.

Wyboru specjalności dokonuje się poprzez system rejestracji na przedmiot (w USOS) pod nazwą "Wybór specjalności".

Odpowiedni kod do rejestracji generowany jest odrębnie w każdym roku akademickim.

Po zakończeniu wyboru specjalności, celem sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia, wszystkie osoby, które dokonały wyboru, otrzymują automatycznie warunkowe zaliczenie 1. semestru i zostają przeniesione na semestr 2. odpowiedniej specjalności. 

Po zakończeniu sesji zimowej studenci, którzy pomyślnie zaliczą 1. semestr otrzymują "normalne" zaliczenie etapu i rozpoczynają 2. semestr. Pozostali, zależnie od sytuacji, zostają albo skreśleni z listy studentów z racji niezaliczenia sesji, albo ją przedłużą czy wystąpią z wnioskiem o warunkowe powtarzanie przedmiotu.

WYKAZ SPECJALNOŚCI - studia I stopnia:

 • historia ogólna (bez specjalności)
 • historia nauczycielska
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • mediewistyka
 • polityka i media w dziejach
 • historia wojskowości 

WYKAZ SPECJALNOŚCI - studia II stopnia:

 • historia ogólna (bez specjalności) 
 • nauczycielska (tylko dla studentów kontynuujących tę specjalność po I stopniu studiów) 
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 
 • mediewistyka 
 • polityka i media w dziejach 
 • historia wojskowości 
 • kultura klasyczna (ograniczony limit miejsc 2)
 •  
 • UWAGA!!!
Specjalność NAUCZYCIELSKĄ na studiach magisterskich mogą wybrać jedynie ci studenci, którzy wcześniej ukończyli specjalność NAUCZYCIELSKĄ lub kierunek HUMANISTYKA W SZKOLE na studiach licencjackich. Tylko pięcioletnie studia (3 + 2) na specjalności NAUCZYCIELSKIEJ dają możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania historii w szkole podstawowej i średniej.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 2 grudnia do dnia 12 grudnia br. aktywna będzie w systemie USOS "Wstępna ankieta wyboru specjalności". Bardzo prosimy o jej wypełnienie.
Tylko za jej pomocą dokonujecie Państwo wstępnego wyboru specjalności.