Plany zajęć - semestr zimowy 2023/2024

Uwagi do planu proszę zgłaszać do mgr Karoliny Filipowskiej, wydziałowej koordynatorki systemu USOS:
mail: karolina.filipowska@amu.edu.pl
tel.61 829 14 68
pok. 2.152

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

HISTORIA

Historia ogólna i specjalności

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-III rok)

Ścieżki międzyprzedmiotowe językowe (I-III rok)

Wykłady monograficzne (I-III rok)

Seminaria licencjackie


GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Gospodarka i ekonomia w dziejach

Seminaria licencjackie

HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Seminaria licencjackie


WSCHODOZNAWSTWO

Wschodoznawstwo

Seminaria licencjackie

LIBERAL ARTS AND SCIENCES

1 rok - grupa polskojęzyczna

2 rok - grupa polskojęzyczna

1 rok - grupa angielskojęzyczna

2 rok - grupa angielskojęzyczna

3 rok - grupa angielskojęzyczna

Seminarium licencjackie


Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych UAM – I stopień


STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

HISTORIA

Historia

Ścieżki międzyprzedmiotowe (I-II rok)

Wykłady mistrzowskie

Seminaria magisterskie


HUMANISTYKA W SZKOLE – POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
Seminaria magisterskie

WSCHODOZNAWSTWO
Wschodoznawstwo
Seminaria magisterskie

POLACY I NIEMCY W EUROPIE

Polacy i Niemcy w Europie


HISTORIA I POLITYKA WSPÓŁCZESNA. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE 
(UWAGA: NOWOŚĆ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24 - KIERUNEK BADAWCZY)

Historia i polityka współczesna. Interdyscyplinarne studia nauczycielskie

Program studiów

Sylabusy


KULTURA KLASYCZNA
(UWAGA: NOWOŚĆ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24 - KIERUNEK BADAWCZY)

Plan zajęć student ustala indywidualnie w kontakcie z mentorem (kontakt: prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki)

Program studiów

Sylabusy


Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla Szkoły Nauk Humanistycznych UAM – II stopień