Data publikacji w serwisie:

Wyniki Konkursu im. K. Tymienieckiego

Wyniki Konkursu im. K. Tymienieckiego

na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną

na Wydziale Historii UAM w roku akademickim 2020-2021

Do konkursu złożono 7 prac licencjackich.

I miejsce: Kacper Derko, Zwycięskość cesarza Domicjana w świetle źródeł numizmatycznych, promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza (388 pkt);

I miejsce: Maria Król, Wpływ działań edukacyjno-wychowawczych podejmowanych przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową na Hieronima Floriana Radziwiłła i jego późniejsze życie, promotor: prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś (388 pkt);

Wyróżnienie: Michał Tomaszewski, Przygotowania militarne stronników Stanisława Leszczyńskiego do obrony Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia po śmierci Augusta II, promotor: dr Karol Kościelniak (372 pkt.)

Pozostali uczestnicy Konkursu zdobyli następującą liczbę punktów:

  • Hieronim Łapa, Kierunki polityki zagranicznej Macedonii pod panowaniem Antygona II Gonatasa, promotor: prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki (353 pkt);
  • Maciej Binek, Ateńska Przysięga Efebów i „Przysięga Platejska” (GHI 88 Rhodes-Osborne): tłumaczenie i komentarz, promotor: prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska (347 pkt.);
  • Anna Jankowska, Miejsce i rola kobiety w rodzinie w pismach Mary Wollstonecraft (1759-1797), promotor: prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak (346 pkt);
  • Bartosz Zaradzki, Mechaniczna siła pociągowa w rolnictwie polskim w latach 1945-1989, promotor: prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (339 pkt).

Wyniki Konkursu im. K. Tymienieckiego

na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną

na Wydziale Historii UAM w roku akademickim 2020-2021

Do konkursu zgłoszono 8 prac magisterskich:

I miejsce: Jan Kiełbasiewicz, Podatek czopowego i szelężnego w funkcjonowaniu sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego za panowania Augusta II, promotor prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (522 pkt.)

Wyróżnienie: Patryk Maćkowiak, Geneza praw margrabiów brandenburskich do Pomorza Wschodniego, promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Dorna (505 pkt);

Wyróżnienie: Agnieszka Zawisza, Wiedeń 1919 roku na podstawie felietonów i reportaży miejskich Josepha Rotha. Obraz miasta wobec zmian politycznych i społecznych, promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Michalski;

Pozostali uczestnicy Konkursu zdobyli następującą liczbę punktów:

  • Michał Gęsiarz, Geneza i rozwój ruchu maoistowskiego w Norwegii w latach 1965-1973, promotor: prof. UAM dr hab. Marek Mikołajczyk (501 pkt)
  • Agata Stachera, Medykalizacja jedzenia w świetle wybranych polskich i francuskich poradników medycznych z XVIII wieku, promotor: prof. UAM dr hab. Agnieszka Jakuboszczak (486 pkt.);
  • Zuzanna Górnikiewicz, Mundur obywatela Wielkiego Księstwa Poznańskiego, promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Stróżyk (483 pkt.);
  • Wojciech Suwart, Julian Apostata a neoplatonizm, promotor: prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński (472 pkt.);
  • Mateusz Kanak, Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945-1954 (Granica zachodnia), prof. dr hab. Maciej Franz (401 pkt.)

O terminie i miejscu wręczenia nagród oraz wyróżnień laureaci zostaną poinformowani telefonicznie przez Sekretarz Kapituły Konkursu prof. UAM dr hab. Bernadettę Manyś.