Data publikacji w serwisie:

Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi [Załącznik nr 1]. W celu złożenia wniosku należy się zapoznać ze szczegółowymi informacjami kto może otrzymać stypendium, uzupełnionymi o tryb przedstawiania wniosków przez studentów na UAM [Załącznik nr 2]. Każdy student ubiegający się o stypendium musi wypełnić wniosek [Załącznik nr 3] oraz oświadczenie [Załącznik nr 4].

Osoby zainteresowane wnioski składają do prodziekan ds. studenckich prof. UAM dr hab. Katarzyny Balbuzy na adres: balbuza@amu.edu.pl do dnia 5 października 2020 r.

Należy pamiętać o tym, że wnioski powinny spełniać wymagania formalne (wymagane załączniki oraz sposób dokumentowania osiągnięć), merytoryczne (wykazanie znaczących osiągnięć zgodnie z rozporządzeniem) oraz techniczne (określone w punkcie 6 Informacji dla studentów).

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zalacznik-nr-1-Rozporzadzenie-MNiSW-Stypendium-Ministra_tekst-jednolity.pdf 21.09.2020 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Zalacznik-nr-1-Rozporzadzenie-MNiSW-Stypendium-Ministra_tekst-jednolity.pdf(303.8 KB)
Zalacznik-nr-2-Stypendium-MNiSW-2020_2021_informacja-dla-studentow.docx 21.09.2020 Adam Kaja
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-2-Stypendium-MNiSW-2020_2021_informacja-dla-studentow.docx(26.6 KB)
Zalacznik-nr-3-Wniosek_2020_2021.docx 21.09.2020 Adam Kaja
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-3-Wniosek_2020_2021.docx(28.9 KB)
Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-studenta_2020_2021.docx 21.09.2020 Adam Kaja
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-studenta_2020_2021.docx(14.3 KB)
Oswiadczenie_o_wkladzie.docx 21.09.2020 Adam Kaja
DOCX
Pobierz DOCX Oswiadczenie_o_wkladzie.docx(15.7 KB)
Wymagane_dane_i_zalaczniki.pdf 21.09.2020 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wymagane_dane_i_zalaczniki.pdf(217.2 KB)