Data publikacji w serwisie:

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Szanowni Państwo,

zbliżają się terminy wprowadzenia wszystkich publikacji do Bazy Wiedzy UAM, złożenia oświadczenia nr 3 dla publikacji nowych, nieobjętych wcześniejszym oświadczeniem oraz połączenia kont PBN z POL-on oraz ORCID.

W zakładce Dla Pracownika pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące ewaluacji.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z nimi.


Ważne daty związane z procesem ewaluacji w UAM w Poznaniu

18 października 2021 r.

  • termin wprowadzenia przez pracowników wszystkich publikacji do Bazy Wiedzy za rok 2020 i 2021
  • ostateczny termin połączenia kont PBN/ORCID/POL-on

3 listopada 2021 r.

  • ostateczny termin złożenia przez pracowników oświadczenia nr 3 dla publikacji nowych, nieobjętych wcześniejszym oświadczeniem oraz korekty wcześniejszego oświadczenia przez pracowników zmieniających przypisanie publikacji do dyscypli

Instrukcja łączenia kont PBN + ORCID + PLO-on

Szanowni Państwo, została przygotowana prezentacja wyjaśniająca procedurę łączenia kont w Polskiej Bibliografii Naukowej, w systemie ORCID i systemie POL-on. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią - INSTRUKCJA