Data publikacji w serwisie:

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021

W świetle zmieniających się nieustannie obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 tegoroczna rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w innym terminie niż dotychczas.
Podstawą tej informacji jest UCHWAŁA nr 364 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odwołania rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, w której podkreślono, że żadna uczelnia nie jest w stanie określić, w jaki sposób będzie prowadzić kształcenie w semestrze letnim. Rekrutacja odbędzie się najpewniej pod koniec semestru zimowego, kiedy wszystkie uniwersytety będą mogły podjąć decyzje w kwestii trybu nauczania (stacjonarny, hybrydowy lub zdalny).
Więcej informacji na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna