Data publikacji w serwisie:

Zimowe staże w Urzędzie Miasta Poznania

Studiujesz?
Chcesz poznać pracę dla miasta?
Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia
na zimowe staże

aplikuj do 1 listopada!

Etapy Programu Staży i Praktyk Studenckich:

I 1 m-c          praktyka bezpłatna (60 h)

II 3 m-ce        staż płatny (180 h)

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔     posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔     studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki

✔     wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.poznan.pl/mim/staz/

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, REALIZACJĘ EDYCJI UZALEŻNIAMY OD NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH