Data publikacji w serwisie:

Zbiórka funduszy na rzecz Ukrainy

Każdy z nas może pomóc uchodźcom z Ukrainy. Na UAM rusza zbiórka celowa funduszy!

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchomił numer konta, na który można wpłacać datki na pomoc celową dla uchodźców z Ukrainy.

Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na zakup najpotrzebniejszych rzeczy wskazanych przez organizacje opiekujące się uchodźcami lub osoby, którym pomocy udziela bezpośrednio UAM. O sposobie rozdysponowania zgromadzonych środków decydować będzie zespół powołany przez JM Rektor.

Wpłat prosimy dokonywać na poniższy numer konta:
46 1090 1362 0000 0001 4982 6136

Dane odbiorcy:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Tytuł przelewu: Pomoc dla rodzin z Ukrainy