Data publikacji w serwisie:

Organizacja zajęć w r. akad. 2020/21

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21 będą się odbywały na Wydziale Historii UAM w trybie zdalnym na wszystkich kierunkach studiów: Historia, Humanistyka w szkole, Gospodarka i ekonomia w dziejach, Liberal Arts and Sciences oraz Wschodoznawstwo. Zajęcia będą w całości prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy uwzględnieniu infrastruktury, oprogramowania i technologii informatycznych zalecanych przez władze UAM i rekomendowanych przez Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość UAM (MS Teams, Moodle). Kształcenie zdalne będzie przebiegało zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe. Zajęcia będą się odbywały w trybie wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan Wydziału Historii UAM

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia UAM