Data publikacji w serwisie:

XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXVI edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

- historia i teoria literatury;

- wiedza o współczesnej kulturze;

- Varsaviana;

- historia najnowsza;

- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2020, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

- jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);

- jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;

- jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;

- krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;

- dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;

- kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;

- zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;

- wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2021 roku na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18

00-325 Warszawa

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.otwarta.org

Dodatkowych informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, tel. 22 828 11 21, e-mail: otwarta@otwarta.org

W załączeniu znajdą Państwo ogłoszenie o XXVI edycji Konkursu, regulamin, wzór zaświadczenia, formularz zgłoszenia, listę laureatów poprzedniej XXV edycji.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Formularz-zgloszenia-Konkurs-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf 5.10.2020 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Formularz-zgloszenia-Konkurs-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf(134.7 KB)
Lista-laureatow-XXV-edycji-Konkursu-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf 5.10.2020 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Lista-laureatow-XXV-edycji-Konkursu-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf(367.5 KB)
Ogloszenie-o-XXVI-edycji-konkursu-im.-JJL.pdf 5.10.2020 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Ogloszenie-o-XXVI-edycji-konkursu-im.-JJL.pdf(424.4 KB)
Regulamin-KJJL.pdf 5.10.2020 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Regulamin-KJJL.pdf(603.5 KB)
Wzor-zaswiadczenia-Konkurs-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf 5.10.2020 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Wzor-zaswiadczenia-Konkurs-im.-J.-J.-Lipskiego.pdf(99.4 KB)