Data publikacji w serwisie:

XII edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2023 r.

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił XII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2023 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Marka Konarzewskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 15 marca 2024 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin konkursu_2024.pdf 29.02.2024 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Regulamin konkursu_2024.pdf(167.0 KB)
Formularz2024.docx 29.02.2024 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Formularz2024.docx(45.1 KB)