Data publikacji w serwisie:

Wyparte Historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939

12 grudnia 2022 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939”. Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki badań, które dotyczyły sytuacji żydowskich studentek i studentów na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym. Konferencja rozpocznie się w poniedziałek 12 grudnia o godz.10.00 w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1.

Dodatkowe informacje: https://wyparte-historie.amu.edu.pl

Badania, o których mowa, prowadzone były przez Komisję ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego. Została utworzona jesienią 2019 roku przez ówczesnego rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego. Komisji przewodniczył prof. UAM Krzysztof Podemski a członkami byli uznani naukowcy z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych: prof. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM Piotr Forecki, prof. UAM Maciej Michalski,  prof. UAM Rafał Witkowski.

Przez dwa lata naukowczynie i naukowcy prowadzili intensywne kwerendy w archiwach tych poznańskich uczelni, które wywodzą się z międzywojennego Uniwersytetu, a także w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Kwerendy objęły także zbiory biblioteczne, głównie międzywojenną prasę codzienną, czasopisma studenckie i wydawaną w Poznaniu prasę antysemicką.

Efektem prac grona uczonych jest licząca 700 stron publikacja Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, zredagowana przez Macieja Michalskiego i Krzysztofa Podemskiego, a przygotowana wydawniczo przez Wydawnictwo Naukowe UAM. W tomie znajduje się 14 analiz, omawiających antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim z różnych perspektyw badawczych i prezentujących to zjawisko na tle  antysemityzmu w innych środkowoeuropejskich uczelniach oraz funkcjonowanie polskiej i żydowskiej społeczności w międzywojennym Poznaniu. Praca jest udokumentowana materiałem źródłowym oraz wzbogacona o reprodukcje tekstów pochodzących z archiwów uniwersyteckich i prasy, a także o fotografie z epoki.

Źródło