Data publikacji w serwisie:

Wykład on-line dr. hab. Arkadiusza Wagnera, prof. UMK w Toruniu

POLSKIE TOWARZYSTWO HERALDYCZNE – ODDZIAŁ W POZNANIU

Wykład on-line dr. hab. Arkadiusza Wagnera, prof. UMK w Toruniu

29 października 2020

Wykład on-line dr. hab. Arkadiusza Wagnera, prof. UMK w Toruniu

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zaprasza na wykład dr. hab. Arkadiusza Wagnera, prof. UMK w Toruniu: „NIEZNANE ZABYTKI HERALDYKI POLSKIEJ W BIBLIOTECE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO. UWAGI NA MARGINESIE WYSTAWY W MUZEUM MAZOWIECKIM  W PŁOCKU”. Spotkanie odbędzie się w czasie rzeczywistym (z możliwością zadawania pytań) na platformie Teams, w czwartek 29 października 2020 roku, o godzinie 17.00. Nagranie ze spotkania będzie dostępne na Facebooku Wydziału Historii UAM przez tydzień. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af70f1dcb460740babd245d31286bab28%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd86aa09-623a-4005-8826-a089ccab8a02&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324