Data publikacji w serwisie:

Wyjazd edukacyjny studentów do Berlina

W sobotę 14 stycznia 2023 r. pracownicy naukowi Wydziału Historii UAM zorganizowali dla ponad 50 studentów wyjazd edukacyjny do muzeów w Berlinie - Pergamonmuseum, Neues Museum i Bode Museum. Po muzeach oprowadzali organizatorzy i opiekunowie: prof. Witold Tyborowski (starożytny Bliski Wschód), mgr Natalia Skrzypek (starożytny Bliski Wschód - archeologia i sztuka) oraz prof. Katarzyna Balbuza (historia starożytnej Grecji i Rzymu, numizmatyka antyczna). Ponadto jako opiekunowie wzięli udział w wyjeździe prof. Marek Figura, prof. Damian Szymczak, dr Anastazja Baukova i mgr Hanna Kossak-Nowocień. Wyjazd został zorganizowany z myślą o studentach I roku, którzy właśnie kończą kurs z historii starożytnego Bliskiego Wschodu i za chwilę zaczną zajęcia z Grecji i Rzymu, w tym członkach sekcji Studenckiego Koła Naukowego na Wydziale Historii - Orientalistycznej i Amici Antiquitatis. Studenci mieli możliwość zobaczyć najwspanialsze zabytki cywilizacji starożytnych.