Data publikacji w serwisie:

Wręczenie nagrody im. K. Tymienieckiego

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagrody im. K. Tymienieckiego za najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską napisaną i obronioną na Wydziale Historii w roku akademickim 202/2021.

Jeszcze raz przypominamy listę zwycięzców i nagrodzonych w Konkursie:
a) najlepsza praca licencjacka:

I miejsca:

Kacper Derko, Zwycięskość cesarza Domicjana w świetle źródeł numizmatycznych, promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza;

Maria Król, Wpływ działań edukacyjno-wychowawczych podejmowanych przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową na Hieronima Floriana Radziwiłła i jego późniejsze życie, promotor: prof. UAM dr hab. Bernadetta Manyś;

Wyróżnienie:

Michał Tomaszewski, Przygotowania militarne stronników Stanisława Leszczyńskiego do obrony Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia po śmierci Augusta II, promotor: dr Karol Kościelniak.

b) najlepsza praca magisterska:

I miejsce:

Jan Kiełbasiewicz, Podatek czopowego i szelężnego w funkcjonowaniu sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego za panowania Augusta II, promotor prof. dr hab. Michał Zwierzykowski;

Wyróżnienia:

Patryk Maćkowiak, Geneza praw margrabiów brandenburskich do Pomorza Wschodniego, promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Dorna;

Agnieszka Zawisza, Wiedeń 1919 roku na podstawie felietonów i reportaży miejskich Josepha Rotha. Obraz miasta wobec zmian politycznych i społecznych, promotor: prof. UAM dr hab. Maciej Michalski;

Serdecznie gratulujemy!

Fot. Piotr Namiota

Więcej zdjęć z uroczystości można znaleźć w naszej galerii.