Data publikacji w serwisie:

Warsztaty Edytorskie „Akta sejmikowe dawnej Rzeczypospolitej”

W dniach 8-10 maja 2023 r., w należącym do UAM Pałacu w Obrzycku odbyły się zorganizowane przez Wydział Historii UAM oraz Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN Warsztaty Edytorskie „Akta sejmikowe dawnej Rzeczypospolitej”. Wzięli w nich udział przedstawiciele większości zespołów wydających akta sejmikowe z najważniejszych ośrodków akademickich i naukowych z Polski, a także z Litwy i Białorusi. Podczas trwających dwa dni obrad wsłuchano kilkunastu wystąpień, prezentujących poszczególne projekty edytorskie, a także przeprowadzono dyskusje panelowe wokół pięciu wiodących tematów związanych z problemami warsztatowymi.