Data publikacji w serwisie:

Warsztaty Dydaktyczne UAM 2020/2021

W czwartej edycji projektu „Warsztaty dydaktyczne UAM” uruchamiamy trzynaście kursów. Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli akademickich tematyką części zajęć jest metodyka kształcenia zdalnego.

Wszystkie kursy odbywać się będą zdalnie w MS Teams w poniedziałki w dwóch blokach czasowych: 17.00–18.30 / 18.30–20.00. Szczegółowe terminy znajdują się w zamieszczonym poniżej harmonogramie zajęć. Prosimy zwrócić uwagę, że część kursów ma charakter cykliczny (maksymalnie sześć spotkań).

Zajęcia są nieodpłatne.

Liczba miejsc na poszczególne kursy jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby przyjęte na kurs po zawiązaniu się grupy zostaną o tym niezwłocznie powiadomione.

Uczestnicy zajęć otrzymają świadectwa potwierdzające uczestnictwo w kursie / kursach po zakończeniu całej edycji warsztatów.

Opisy zajęć oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w opublikowanej poniżej liście kursów.

Szczegóły na stronie: http://jakosc.amu.edu.pl/?p=2166