Data publikacji w serwisie:

W związku z zaplanowanym na środę, 28 października, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet

Szanowni Państwo – Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Historii

W związku z zaplanowanym na środę, 28 października, Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet uprzejmie proszę, zgodnie z wczorajszym stanowiskiem Senatu UAM, wszystkich zamierzających wziąć w nim udział o przestrzeganie form debaty publicznej w zgodzie z duchem dialogu i poszanowaniem rozmaitych stanowisk, a szczególnie wystrzeganie się stosowania jakichkolwiek form przemocy.

Ponieważ naszym obowiązkiem jako członków Wspólnoty Akademickiej jest prowadzenie badań, wspieranie ich działaniami organizacyjnymi oraz uczenie się i nauczanie kieruję do Wszystkich Państwa apel aby nie naruszać ciągłości procesu dydaktycznego oraz jakości prowadzonych badań poprzez odpracowanie w stosownym terminie wszystkich ewentualnych zaległości.

W obliczu narastającej epidemii apeluję nade wszystko o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Z życzeniami najlepszego zdrowia i mimo wszystko zachowania optymizmu

Józef Dobosz