Data publikacji w serwisie:

VI Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje”

Sztuka zawsze z Tobą! Studenci UAM, Laboratorium Edukacji Artystycznej WSE serdecznie zaprasza do udziału w tym cyklicznym i artystycznym wydarzeniu.

Celem konkursu jest aktywizacja plastyczna studentów UAM, budowanie refleksji twórczej, świadomości wizualnej oraz promowanie sztuki i własnej ekspresyjności na forum UAM. Konkurs adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów podyplomowych i doktoranckich wszystkich lat, kierunków i wydziałów UAM.

Tegoroczne hasło: „Kontrasty” umożliwia głęboką refleksję stymulującą wyobraźnię plastyczną. Zestawienie przeciwieństw wydaje się nie tylko atrakcyjnym środkiem stylistycznym podkreślającym cechy charakterystyczne dzieła, ale motywuje do uruchomienia sytuacji twórczych na dwóch przeciwległych biegunach. Oczywiste sprzeczności takie jak np. dobro-zło, wojna-pokój, czarne-białe czy miłość i nienawiść, wskazują na zdecydowane różnice. Powstaje jednak pytanie: Czy różnice zawsze dzielą? Czy kontrasty mogą też łączyć lub tworzyć wartościową całość? Takie pytania lub podobne muszą sobie postawić uczestnicy konkursu. W balansowaniu na linie dwóch przeciwstawnych stanów nigdy nie można pozostać obojętnym, trzeba dokonać właściwego wyboru oraz określenia swej subiektywnej przestrzeni.

Termin składania prac upływa z dniem 16 maja 2022 r. Prace należy składać osobiście, na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89, w Poznaniu, w budynku D, w każdy poniedziałek w godz. 9.45-11.15, s. 002 lub 11.15-15.00, pok. 008.

Do konkursu można zgłosić realizacje plastyczne z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii lub technik mieszanych. Każdy z uczestników może złożyć łącznie do 3 prac. Poza pracami malarskimi wykonanymi na podobraziach, format innych prac malarskich, rysunkowych, graficznych lub wykonanych w technikach mieszanych nie powinien przekraczać formatu 100 x 70 cm. W przypadku fotografii, za najmniejszy format uznaje się format zdjęcia A4 (297 x 210 mm, rozdzielczość – minimum 300 dpi).

Finał, rozstrzygnięcie konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej przewidziany z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich oraz społeczności akademickiej i zaproszonych gości, zaplanowano na 02.06.2022 r. o godz. 13.00 w Collegium im. Floriana Znanieckiego UAM, Szamarzewskiego 89, Bud. E. Wystawę pokonkursową będzie można oglądać w terminie 02-30.06.2022 r.

Adres do korespondencji: konkursplastyczny.uam@amu.edu.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie.