Data publikacji w serwisie:

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów - członków kół naukowych do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa z dwóch przyczyn: po pierwsze będzie zorganizowana w formule on-line (z wykorzystaniem MS Teams), po drugie, że dzięki współpracy ZUT w Szczecinie z Santander Bank Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades sesja jest całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów. Co więcej, studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne oraz gadżety (w liczbie nie mniejszej niż dla 200 osób, liczy się kolejność zgłoszeń), a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są dodatkowo atrakcyjne nagrody.

Rejestracji na Sesję należy dokonać do 20 października 2020 roku pod poniższym adresem (każda z osób, która będzie chciała wziąć udział powinna się zarejestrować samodzielnie): www.santander-grants.com/pl/program/vi_osskn

W pierwszej kolejności należy utworzyć konto (dokonać rejestracji) w Santander Scholarships, a następnie po zalogowaniu się na nowo utworzone konto dokonać rejestracji na Sesję.

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace (referaty/postery).

Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architektura

b) Budownictwo

c) Wzornictwo

d) oraz dyscypliny pokrewne

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b) Chemię i inżynierię chemiczną

c) Inżynierię środowiska

d) Inżynierii chemicznej i procesowej

e) Nanotechnologię

f) Ochronę środowiska

g) Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h) Technologię żywności

i) Towaroznawstwo

j) Technologię materiałów polimerowych

k) oraz dyscypliny pokrewne

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Ekonomię

b) Ekonomikę turystyki

c) Logistykę

d) Marketing

e) Rachunkowość i finanse

f) Towaroznawstwo

g) Transport

h) Zarządzanie

i) oraz dyscypliny pokrewne

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię roślin

b) Biotechnologię w produkcji roślinnej

c) Dietetykę

d) Genetykę roślin

e) Ochronę środowiska

f) Ogrodnictwo i architekturę

g) Rolnictwo

h) oraz dyscypliny pokrewne

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architekturę i wzornictwo

b) Automatykę i robotykę

c) Budownictwo

d) Elektrykę

e) Energetykę

f) Informatykę

g) Inżynierię i zarządzanie

h) Mechatronikę

i) Oceanotechnikę

j) Transport

k) oraz dyscypliny pokrewne

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię zwierząt

b) Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c) Genetykę zwierząt

d) Rybactwo

e) Technologię żywności

f) Towaroznawstwo

g) Zootechnikę

h) oraz dyscypliny pokrewne

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Streszczenia referatów/posterów wyłącznie w formie elektronicznej można przesyłać w terminie do 20 październik 2020 roku do godziny 23:59 na adres sesjazut@zut.edu.pl.

Bardzo prosimy o korzystanie ze wzoru streszczenia dostępnego pod adresem:

www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2020/Streszczenie_2020.docx

W tytule emaila prosimy wpisać nazwę sekcji tematycznej, w której ma być zamieszczone streszczenie.

Wszystkie emaile z przesłanym streszczeniem są potwierdzane przez organizatorów.

Do uczestnictwa w Sesji potrzebne będzie pobranie i zainstalowanie darmowego programu Microsoft Teams:

www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

oraz zalogowanie się do niego z wykorzystaniem TEGO SAMEGO ADRESU e-mail, który został podany w rejestracji na Sesję.

Informacje o Sesji oraz Regulamin można znaleźć na stronie ZUT:

www.zut.edu.pl/sesja-studenckich-kol-naukowych.html

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku: www.facebook.com/events/331309144575926

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

Jeszcze raz przepraszamy za zmiany organizacyjne w Sesji wynikające z trwającącej pandemi COVID-19 i z chęci minimalizacji ryzyka utraty zdrowia studentów.