Data publikacji w serwisie:

VI edycja konkursu BESTStudentGRANT

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM prof. dr hab. Joanna Wójcik, zaprasza do aplikowania w szóstej edycji konkursu BESTStudentGRANT.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% i powyżej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% i powyżej po przeliczeniu na polską maturę), planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 32. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych.

Do zdobycia:

*    Granty na realizację studenckich projektów badawczych.

*    Do 5000 zł dla najlepszych studentów.

*    Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania.

*    Honorarium dla grantobiorcy.

Harmonogram konkursu:

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 11 października 2021 r.

Termin składania wniosków: 12 listopada 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć:

na stronie internetowej Projektu ID-UB https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/aktualne-konkursy

Wnioski aplikacyjne należy składać online w systemie https://idub.amu.edu.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresami id_ub@amu.edu.pl; beststudent@amu.edu.pl.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Prezentacja-BSG-VI.pdf 12.10.2021 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Prezentacja-BSG-VI.pdf(763.1 KB)