Data publikacji w serwisie:

UWAGA I ROK STUDIÓW

W dniu 31 stycznia 2021 r. upłynął termin wykonania na platformie Moodle testu poziomującego z języków obcych obowiązujących w roku akademickim 2020/2021. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani byli do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Niestety, nie wszyscy Państwo wykonaliście test. Bardzo proszę o PILNE podejście do testu tak, aby Studium Językowe mogło zaplanować grupy zajęciowe dla Państwa na semestr letni. Więcej informacji: http://bosch.amu.edu.pl/test-poziomujacy-dla-studentow-i-roku-studiow-stacjonarnych-pierwszego-stopniaoraz-jednolitych-studiow-magisterskich/

Z poważaniem, prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan