Data publikacji w serwisie:

Uwaga, studenci specjalności nauczycielskiej oraz humanistyka w szkole

Drogie Studentki, Drodzy Studenci kierunku humanistyka w szkole i historia, specj. nauczycielska,

zapraszamy na spotkanie Prawa ucznia w kontekście prawa oświatowego i statutu szkoły organizowane przez Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Radę ds. Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM oraz Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli UAM.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów (https://umarlestatuty.pl/ ) prowadzi interwencje w szkołach, w których dochodzi do łamania praw ucznia, a także zabiera głos w tej sprawie w debacie publicznej. Podczas spotkania jego członkowie opowiedzą o szkole w optyce praw ucznia.

Zapraszamy 30 marca 2022 roku o godz. 20.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asnNpoxN66XCo4_HXzHFiNFzxRbkzvyM9HEkRoJTguXI1%40thread.tacv2/1647429875148?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22ecfeb59b-07cf-4b54-b0b2-4ea885888a8c%22%7d

Rejestracja nie jest wymagana.

Prosimy o przekazywanie zaproszenia dalej. Mogą z niego skorzystać nie tylko studenci i studentki – zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką praw ucznia.

Z poważaniem,
Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Historii UAM