Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty – zaproszenie

Szanowni Państwo,

Rozpoczęły się zajęcia w trymestrze jesiennym Uniwersytetu Otwartego. Uruchomiliśmy 28 kursów dla 475 słuchaczy. Ostatnie wydarzenia odwróciły być może naszą uwagę od spraw codziennych, tymczasem już za parę dni mija termin opracowania kolejnej oferty dla mieszkańców Poznania, tym razem na trymestr zimowy

W tej sytuacji przedłużyliśmy termin przyjmowania od Państwa propozycji dotychczasowych i nowych tematów kursów do 9 listopada. Trymestr zimowy rozpocznie się od 22 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://uo.amu.edu.pl/strony/wykladowcy oraz na naszej stronie internetowej: www.uo.amu.edu.pl

Zgłoszenia można wysyłać bezpośrednio do biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl, bądź do pełnomocnika Dziekana Wydziału Historii d/s Uniwersytetu Otwartego: a.czubaj@amu.edu.pl

Wynagrodzenie dla wykładowców kształtuje się następująco:

Dla wykładowców z tytułem magistra: 70 zł. brutto za 45 minut; z tytułem doktora: 90 złotych brutto za 45 minut; samodzielni pracownicy naukowi: 110 złotych brutto za 45 minut.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Anna Idzikowska-Czubaj

Pełnomocnik Dziekana WH UAM d/s Uniwersytetu Otwartego