Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty UAM

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji kursów prowadzonych przez pracowników Wydziału do 27 stycznia na trzeci trymestr Uniwersytetu Otwartego UAM.

Przypominamy, że autorami kursów mogą być nie tylko osoby zatrudnione na etatach dydaktycznych, ale także doktoranci, pracownicy emerytowani oraz osoby, które prowadzą zajęcia w naszej uczelni w ramach umowy zlecenia, a także zaproszeni goście (pod warunkiem, że zajęcia swoje prowadzą wspólnie z pracownikami naszego Uniwersytetu).

Prowadzimy cztery rodzaje kursów. Zgodnie z naszym regulaminem liczba uczestników kursu w przypadku:

- wykładu wynosi co najmniej 25 osób,

- ćwiczeń wynosi co najmniej 20 osób

- warsztatów wynosi co najmniej 18 osób,

- laboratoriów wynosi co najmniej 12 osób.

Prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie – stawki brutto dla wykładowców wynoszą odpowiednio: samodzielny pracownik naukowy – 120 zł, adiunkt (osoba z tytułem doktora) – 102 zł, pozostali pracownicy i doktoranci – 82 zł.


Dane kontaktowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Otwarty;

ul. Św. Marcin 78 (Collegium Martineum), p. 5

61-809 Poznań,

Tel. 61 829 47 50

Adres mailowy  uo@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.uo.amu.edu.pl