Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty UAM

Szanowni Państwo,

w Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Zgodnie z naszym harmonogramem do 9 listopada przyjmujemy propozycje prowadzenia kursów. Można to zrobić za pośrednictwem wyznaczonego Pełnomocnika Wydziału lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl. Zakładamy, że zajęcia nasze będą prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym i rozpoczną się od 19 stycznia 2024 roku.

Przypominamy, że autorami kursów mogą być nie tylko osoby zatrudnione na etatach dydaktycznych. Coraz większą grupę naszych wykładowców stanowią doktoranci. Przyjmujemy też zgłoszenia od pracowników emerytowanych oraz osób, które prowadzą zajęcia w naszej uczelni w ramach umowy zlecenia. Wśród wykładowców UO UAM byli też zaproszeni goście, ale pod warunkiem, że zajęcia swoje prowadzili wspólnie z pracownikami naszego Uniwersytetu.

Prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie – stawki brutto dla wykładowców wynoszą odpowiednio: samodzielny pracownik naukowy – 120 zł, adiunkt (osoba z tytułem doktora) – 102 zł, pozostali pracownicy i doktoranci – 82 zł.

W imieniu Uniwersytetu Otwartego

Anna Idzikowska-Czubaj

Pełnomocnik Wydziału UO UAM