Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Otwarty UAM - zgłaszanie propozycji kursów

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Otwarty UAM przystępuje do organizacji ostatniego w tym roku akademickim trymestru. Propozycje kursów, które będą prowadzone w trzecim, wiosennym trymestrze przyjmujemy do 23 stycznia. Zakładamy, że zajęcia nasze będą prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym i rozpoczną się od 27 marca 2023 roku. Czekamy na nowe tematy i propozycje.

Autorami kursów mogą być nie tylko osoby zatrudnione na etatach dydaktycznych. Coraz większą grupę naszych wykładowców stanowią doktoranci. Przyjmujemy też zgłoszenia od pracowników emerytowanych oraz osób, które prowadzą zajęcia w naszej uczelni w ramach umowy zlecenia. Wśród wykładowców UO UAM byli też zaproszeni goście, ale pod warunkiem, że zajęcia swoje prowadzili wspólnie z pracownikami naszego Uniwersytetu.

Prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie – stawki brutto dla wykładowców wynoszą odpowiednio: samodzielny pracownik naukowy – 115 zł, adiunkt (osoba z tytułem doktora) – 95 zł, pozostali pracownicy i doktoranci – 75 zł.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

W imieniu Uniwersytetu Otwartego UAM

dr hab. Anna Idzikowska-Czubaj, prof. UAM