Data publikacji w serwisie:

Umowy bilateralne. Szansa na przygodę życia

Szanowni Państwo,

na prośbę pana prorektora Rafała Witkowskiego przekazujemy informację o wymianie akademickiej na podstawie umów bilateralnych zawartych przez nasz uniwersytet z uniwersytetami zagranicznymi. Ta forma współpracy międzynarodowej może być atrakcyjna zarówno dla pracowników naukowych, jak i dla studentów.

W środę 27 stycznia wystartowała dotycząca tego strona:

https://amu.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka

By na nią trafić wchodzimy na https://amu.edu.pl/ -> zakładka Współpraca -> Wymiana akademicka.

Cały zestaw informacji został uporządkowany według trzech kategorii:

- UMOWY BILATERALNE (przegląd wszystkich 338 z podziałem na kraje UE i poza UE);

- AKTUALNE OFERTY WYMIANY (aktualne otwarte nabory na jesień 2021 – Japonia, Taiwan);

- ZASADY UCZESTNICTWA.

Można na niej znaleźć listę bilateralnych porozumień o współpracy naukowej i wymianie akademickiej, które nasz Uniwersytet zawarł z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie.

Utworzony katalog pozwala między innymi na poznanie oferty uczelni partnerskich, na które studenci i naukowcy mogą wyjechać na wymianę bilateralną oraz ułatwia znalezienie partnerów do tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych i realizacji projektów naukowych.

Więcej o współpracy bilateralnej można znaleźć w artykule "Życia Uniwersyteckiego": https://uniwersyteckie.pl/zycie/umowy-bilateralne-szansa-na-przygode-zycia

Z poważaniem, w imieniu Zespołu Dziekańskiego,

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Historii UAM