Data publikacji w serwisie:

Uczona w księgach. Brygida Kürbis 1921-2001

W roku 2021 minęła setna rocznica urodzin i dwudziesta rocznica śmierci Brygidy Kürbis, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej mediewistyki drugiej połowy XX w., badaczki kultury intelektualnej i duchowej wieków średnich, źródłoznawczyni, wydawczyni i autorki przekładów źródeł średniowiecznych, związanej przez całe zawodowe życie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspomniane rocznice stanowią naturalną zachętę do przypomnienia drogi życiowej oraz naukowych dokonań tej „uczonej w księgach”, jak swego czasu nazwał Brygidę Kürbis Gerard Labuda. Niniejsza wirtualna ekspozycja służy właśnie temu celowi, przeprowadzając nas przez wszystkie etapy biografii Pani Profesor i ukazując kluczowe aspekty jej naukowego dzieła.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną: https://kurbis.amu.edu.pl/index.html