Data publikacji w serwisie:

Tytuł Honorowego Członka PTH dla prof. Leszka Mrozewicza

15 marca 2023 r. w IH PAN w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Głównego i Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pierwszym punktem spotkania było wręczenie dyplomów członków honorowych i dyplomów uznania przyznanych podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTH w Zielonej Górze.
Na wniosek prezes naszego oddziału, prof. Katarzyny Balbuzy, oraz całego Zarządu oddziału poznańskiego PTH członkiem honorowym PTH został prof. dr hab. LESZEK MROZEWICZ, od wielu lat  członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1993 r. przez trzy kadencje (1993-1997, 2000-2002) pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Historii Starożytnej przy Zarządzie Głównym PTH, w skład której wszedł już w roku jej powstania (1978 r.) i pozostaje jej aktywnym członkiem do dzisiaj. Jako przewodniczący tej Komisji zorganizował trzy wielkie cykliczne konferencje KHS, w 1995 r. („Gospodarka i pieniądz w starożytności” – Katowice, w 1997 r. („Grupy społeczne: ich organizacja i funkcja w świecie starożytnym” – Kraków) i w 2002 r. („Miasto w starożytności” – Poznań). Z jego inicjatywy ukazała się w 2004 r. obszerna publikacja pokonferencyjna (pt. Miasto w starożytności”, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza). Działalność profesora Leszka Mrozewicza jako przewodniczącego Komisji Historii Starożytnej przy PTH zasługuje na najwyższe uznanie nie tylko ze względu na działalność naukową, ale również z uwagi na olbrzymi wkład Pana Profesora w dzieło integracji polskiego środowiska naukowego starożytników. Serdeczne gratulacje dla Pana Profesora!
Fot. Katarzyna Balbuza