Data publikacji w serwisie:

Terminy egzaminów w sesji letniej 2023/2024

WYDZIAŁ HISTORII UAM

Terminy egzaminów w sesji letniej 2023/2024

Studia pierwszego stopnia

Rok

Sem.

Kierunek

Nazwa zajęć

Prowadzący

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

I

II

Historia

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Prof. Maria Musielak

28.06.2024

10.00

3.129

II

IV

Historia

Historia Polski XVI-XVIII
w.

Prof. Igor Kraszewski

28.06.2024

11.00

3.130

II

IV

Historia

Historia powszechna XVI-
XVIII w.

Prof. Agnieszka Jakuboszczak

przedtermin 13.06

I termin 26.06.

8.00

od 9.00

3.129

3.82

III

VI

Historia

Historia Polski XX i XXI
wieku

Prof. Stanisław Jankowiak

przedtermin 18.06.2024,

I termin 25.06.

od godz. 9.00

359

III

VI

Historia

Historia powszechna XX i XXI wieku

Prof. Jakub Wojtkowiak

28.06.2024

10.00

Sala im. G. Labudy

I

II

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Prof. Kazimierz Ilski

27 i 28.06.2024

od godz. 8.00

3.152

I

II

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Podstawy archiwistyki

Prof. Krzysztof Stryjkowski

25.06.2024

12.00

3.131

I

II

Historia - Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Rozwój form kancelaryjnych

Prof. Magdalena Biniaś-Szkopek

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

24.06.2024

10.00

3.131

II

IV

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Historia Polski XVI-XVIII w

Prof. Michał Zwierzykowski

17.06.2024 przedtermin

24.06.2024

14.05

11.00

3.51

3.129

II

IV

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Historia powszechna XVI-
XVIII w.

Prof. Igor Kraszewski

22.06.2024

11.00

3.130

III

VI

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Historia Polski XX i XXI
wieku

Prof. Konrad Białecki

24.06.2024

25.06.2024

9.00

3.34

III

VI

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Historia powszechna XX i
XXI wieku

Prof. Jakub Wojtkowiak

28.06.2024

10.00

Sala im. G. Labudy

III

VI

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Metodyka opracowania

dokumentacji współczesnej

Prof. Krzysztof Stryjkowski

26.06.2024

10.00

3.131

III

VI

Historia – Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Prawo administracyjne

Prof. Rafał Galuba

1.07.2024

10.00

3.66

I

II

Historia – specj. Nauczycielska

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Prof. Katarzyna Balbuza

25.06.2024

14.00

3.155

I

II

Historia – specj. Nauczycielska

Podstawy dydaktyki

Prof. Danuta Konieczka –
Śliwińska

24.06.2024

10.00- 12.00

1.44

I

II

Historia – specj. Nauczycielska

Podstawy psychologii dla
nauczycieli

Dr Jerzy Gąsowski

przedtermin

20.06.2024,

27.06.2024

16.00

3.45

I

II

Historia – specj. Nauczycielska

Podstawy pedagogiki dla
nauczycieli

Dr Justyna Strykowska-
Nowakowska

26.06.2024

10.00

3.81

II

III

Historia – specj. Nauczycielska

Historia Polski XVI-XVIII w.

Prof. Igor Kraszewski

28.06.2024

11.00

3.130

II

III

Historia – specj. Nauczycielska

Historia powszechna XVI-
XVIII w.

Prof. Igor Kraszewski

26.06.2024

11.00

3.130

III

IV

Historia – specj. Nauczycielska

Historia Polski XX i XXI
wieku

Prof. Konrad Białecki

20.06.2024

9.00

3.34

III

IV

Historia – specj. Nauczycielska

Historia powszechna XX i
XXI wieku

Prof. Jakub Wojtkowiak

28.06.2024

10.00

Sala im. G. Labudy

III

IV

Historia – specj. Nauczycielska

Historia w sferze
publicznej

Prof. Violetta Julkowska

04.07.2024

9.30

s. 3.79

I

II

Historia – Historia Wojskowości

Historia starożytnej Grecji
i Rzymu

Prof. Kazimierz Ilski

27 i 28.06. 2024

od godz. 8.00

3.152

I

II

Historia – Historia Wojskowości

Polska historiografia
wojskowa

Prof. Maciej Franz

02.07.2024

12.00

3.122

II

IV

Historia – Historia Wojskowości

Historia Polski XVI-XVIII
w.

Prof. Michał Zwierzykowski

18.06.2024 przedtermin

24.06.2024

9.00

11.00

3.51

3.129

II

IV

Historia – Historia Wojskowości

Historia powszechna XVI-
XVIII w

Prof. Agnieszka Jakuboszczak

przedtermin 13.06.2024

I termin 26.06.24

8.00

od 9.00

3.129

3.82

II

IV

Historia – Historia Wojskowości

Wojskowość nowożytna
do końca XVIII wieku

Prof. Maciej Franz

01.07.2024

10.00

3.122

III

VI

Historia – Historia Wojskowości

Historia Polski XX i XXI
wieku

Prof. Konrad Białecki

24.06.2024

25.06.2024

9.00

3.34

III

VI

Historia – Historia Wojskowości

Historia powszechna XX i
XXI wieku

Prof. Jakub Wojtkowiak

28.06.2024

10.00

Sala im. G. Labudy

III

VI

Historia – Historia Wojskowości

Wojskowość XX i XXI
wieku

Prof. Maciej Franz

02.07.2024

10.00

3.122

I

II

Historia – Mediewistyka

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Prof. Kazimierz Ilski

27 i 28.06. 2024

od godz. 8.00

3.152

I

II

Historia – Mediewistyka

Wojna i rycerstwo w
średniowieczu

Prof. Zbyszko Górczak

25.06.2024

11.00

3.114

II

IV

Historia – Mediewistyka

Historia Polski XVI-XVIII
w.

Prof. Igor Kraszewski

28.06.2024

11.00

3.130

II

IV

Historia – Mediewistyka

Historia powszechna XVI-
XVIII w.

Prof. Agnieszka Jakuboszczak

przedtermin 13.06.2024

I termin 26.06.24

8.00

Od 9.00

3.129

3.82

III

VI

Historia – Mediewistyka

Historia Polski XX i XXI
wieku

Prof. Stanisław Jankowiak

przedtermin 18.06.2024,

I termin 25.06

od godz. 9.00

359

III

VI

Historia – Mediewistyka

Historia powszechna XX i
XXI wieku

Prof. Jakub Wojtkowiak

28.06.2024

10.00

Sala im. G. Labudy

III

VI

Historia – Mediewistyka

Świat średniowiecznych
wyobrażeń

Prof. Adam Krawiec

27.06.2024

12.30

3.94

I

II

Historia – Polityka i Media w Dziejach

Historia starożytnej Grecji i
Rzymu

Prof. Maria Musielak

28.06.2024

10.00

3.129

II

IV

Historia – Polityka i Media w Dziejach

Historia Polski XVI-XVIII w.

Prof. Michał Zwierzykowski

18.06.2024 przedtermin

24.06.2024

9.00

11.00

3.51

3.129

II

IV

Historia – Polityka i Media w Dziejach

Historia powszechna XVI-
XVIII w.

Prof. Agnieszka Jakuboszczak

przedtermin 13.06.2024

I termin 26.06.24

8.00

Od 9.00

3.129

3.82

III

VI

Historia – Polityka i Media w Dziejach

Historia Polski XX-XXI
wieku

Prof. Konrad Białecki

21.06.2024

9.00

3.34

III

VI

Historia – Polityka i Media w Dziejach

Historia powszechna XX-XXI
wieku

Prof. Jakub Wojtkowiak

28.06.2024

10.00

Sala im. G. Labudy

I

II

Gospodarka i Ekonomia w Dziejach

Gospodarka preindustrialna -
średniowiecze

Prof. Zbyszko Górczak

27.06.2024

10.00

3.114

II

IV

Gospodarka i Ekonomia w Dziejach

Gospodarka industrialna – I
rewolucja przemysłowa

Dr Jakub Kujawa

24.06.2024

14.15

3.135

III

VI

Gospodarka i Ekonomia w Dziejach

Główne nurty współczesnej ekonomii

Prof. Roman Macyra

przedtermin

10.06.2024

Termin I: 18.06.2024

10.45

10.45

3.136

3.136

III

VI

Gospodarka i Ekonomia w Dziejach

Gospodarka postindustrialna – III

Rewolucja przemysłowa

(informatyczna)

Prof. Regina Pacanowska

   

I

II

Humanistyka w Szkole

Historia literatury staropolskiej i
oświecenia

Prof. Grzegorz Raubo

1.07.2024; 2.07.2024

10.00

208 Collegium Maius

I

II

Humanistyka w Szkole

Poetyka z analizą dzieła
literackiego

Dr Emilia Kledzik

28.06.2024

09.00

212 Collegium Maius

I

II

Humanistyka w Szkole

Historia Polski i powszechna -
średniowiecze

Prof. Jarosław Nikodem

26.06.2024

11.00

3.111

II

IV

Humanistyka w Szkole

Teoria literatury

Prof. Agata Stankowska-Kozera

24.06.2024

10.00

266 Collegium Maius

II

IV

Humanistyka w Szkole

Historia Polski i powszechna – XIX wiek

Prof. Krzysztof Makowski

27.06.2024

9.00

3.44

III

VI

Humanistyka w Szkole

Polska literatura najnowsza

Prof. Dobrochna Dabert

18.07 - przedtermin

28.07.2024

10.00

224 Collegium Maius

I

II

Wschodoznawstwo

Prawo publiczne
międzynarodowe

Dr Natalia Cwicinskaja

25.06.2024

9.00

3.131

I

II

Wschodoznawstwo

Język rosyjski I
(poziom A0)

Dr Maciej Waraczewski

28.06.2024

9.30

3.3

I

II

Wschodoznawstwo

Język rosyjski II
(poziom A1/A2)

Dr Maciej Waraczewski

28.06.2024

9.30

3.3

II

IV

Wschodoznawstwo

Gospodarka i społeczeństwo
w krajach Europy Wschodniej i Azji

Dr Marta Studenna-Skrukwa

24.06.2024

12.00

3.21 (pracownia komputerowa)

II

IV

Wschodoznawstwo

Gospodarka i społeczeństwo
w krajach Europy

Dr Eryk Pieszak

25.06.2024

11.00

3.30

II

IV

Wschodoznawstwo

Systemy polityczne krajów
Europy Wschodniej i Azji

Prof. Krzysztof Fedorowicz

25.06.2024

14.15

3.19

II

IV

Wschodoznawstwo

Współczesna kultura krajów

Europy Wschodniej i Azji –

dyskurs literacki

Dr Tomasz Nakoneczny

25.06.2024

12.30

3.16

II

IV

Wschodoznawstwo

Historia Europy Wschodniej i Azji po 1991

Prof. Marek Figura
Prof. Grzegorz Skrukwa

27.06.2024

11.00

3.4

II

IV

Wschodoznawstwo

Regionalne stosunki

gospodarcze Europy

Wschodniej i Azji

Dr Marta Studenna-Skrukwa

Dr Eryk Pieszak

24.06.2024

12.00

3.21

WYDZIAŁ HISTORII UAM

Studia drugiego stopnia

Rok

Sem.

Kierunek

Nazwa zajęć

Prowadzący

Data egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

II

IV

Historia

-wszystkie specjalnosci

Ekonomia i systemy
społeczno-gospodarcze w
XX i XXI w.

Prof. Lucyna Błażejczyk-Majka

26.06.2024

27.06.2024

2.07.2024

9.00-14.00

12.00-16.00

14.00-18:00

3.140

I

II

Historia – Nauczycielska

Dydaktyka historii

Prof. Violetta Julkowska

03.07.2024

9.00

3.79

I

II

Historia - Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Teoria i metodyka
archiwalna

Prof. Krzysztof Stryjkowski

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

24.06.2024

12.00

3.131

II

IV

Historia - Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Zarządzanie informacją

Dr Aleksandra Losik

11.06.2024

9.00

3.21

I

IV

Historia – Historia Wojskowości

Dzieje wojen morskich

Prof. Maciej Franz

01.07.2024

13.00

3.122

II

IV

Historia – Historia Wojskowości

Znaczenie punktów oporu
w XIX i XX wieku

Prof. Grzegorz Podruczny

25.06.2024

12.30

3.92

I

II

Historia-Mediewistyka

Nauka w średniowieczu

Prof. Adam Krawiec

25.06.2024

12.00

3.63

I

II

Humanistyka w szkole

Laboratorium literatury XIX w.

Prof. Marek Wedemann

Dr hab. Zofia Dambek-Giallelis

1,2.07.2024

10.00

Collegium Maius

I

II

Humanistyka w szkole

Lingwistyka tekstu i dyskursu

Prof. Małgorzata Rybka

26.06.2024;

3.07.2024

10.00

309 Collegium Maius

I

II

Humanistyka w szkole

Dydaktyka języka polskiego, cz. 2

Prof. Jerzy Kaniewski

11.06.2024

9.45

228 Collegium Maius

I

II

Humanistyka w szkole

Dydaktyka historii, cz. 2

Prof. Violetta Julkowska

18.06.2024

10.00

3.79

I

II

Wschodoznawstwo

Struktura etniczna,
religijna i społeczna
krajów Europy
Wschodnie

Prof. Grzegorz Skrukwa

24.06.2024

10.45

3.130

I

II

Wschodoznawstwo

System polityczny

Federacji Rosyjskiej

Dr Agnieszka Smólczyńska-Wiechetek

25.06.2024

10.30

3.21

I

II

Wschodoznawstwo

Azja Środkowa i Kaukaz
Południowy we
współczesnych
stosunkach
politycznych

Prof. Krzysztof Fedorowicz

25.06.2024

12.30

3.130

I

II

Wschodoznawstwo

Litwa w XX-XXI wieku

Prof. Marek Figura

26.06.2024

10.00

3.130

I

II

Wschodoznawstwo

Teoria i praktyka
dyplomacji

Dr Piotr Oleksy

26.06.2024

12.30