Data publikacji w serwisie:

Terminarz zaliczeń

Szanowni Państwo,

Po konsultacjach w ramach Wydziału Historii, odnoszących się do terminu zakończenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 możemy uznać, że niemal wszyscy Pracownicy Wydziału zakończą zajęcia dydaktyczne do ok. połowy czerwca 2020 roku. W związku z tym proponujemy następujący terminarz czynności związanych z zaliczaniem i egzaminowaniem:

  1. Zajęcia kończą się 15 czerwca 2020 roku
  2. Od 15 czerwca rozpoczyna się okres zaliczeniowy, który trwa do końca czerwca 2020 roku
  3. Między 15 a 30 czerwca wszyscy pracownicy, którzy nie dokończyli kursów zajęciowych z powodu wybuchu epidemii, nadrabiają zaległości
  4. Sesja egzaminacyjna jest ciągła i rozpoczyna się 15 czerwca dla wszystkich, którzy uzyskali stosowne zaliczenia do tego terminu; dla pozostałych rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 15 lipca 2020 roku
  5. Sesja poprawkowa obejmuje miesiąc wrzesień, a dotyczy też wszystkich przypadków zaliczeń i egzaminów, które nie zostały zrealizowane w czerwcu i lipcu 2020 roku
  6. Egzaminy dyplomowe będą odbywać się płynnie do 30 września 2020 roku (przypominamy kończącym studia I stopnia oraz ich promotorom, że 23 września 2020 roku to, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, ostatni dzień pierwszego naboru na studia II stopnia na Wydziale Historii)
  7. O ile będzie to możliwe we wrześniu odbywać się też powinny zaległe praktyki zawodowe
W imieniu zespołu dziekańskiego
Prof. dr hab. Józef Dobosz
Dziekan Wydziału Historii