Data publikacji w serwisie:

Szkoła Zimowa „European Heritage in Public Discourse”

W dniach 05 marca do 11 marca 2023 roku odbywała się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza Szkoła Zimowa pod tytułem „European Heritage in Public Discourse” przygotowana przez Wydział Historii UAM. Szkoła Zimowa była częścią programu Epicur prowadzonego przez Prorektora ds. współpracy międzynarodowej Profesora dr hab. Rafała Witkowskiego. Cykl Szkół Zimowych/Letnich koordynują z ramienia Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej Dyrektor dr Joanna Barszcz i dr Konstantin Mazur. Program odbywa się w ramach współpracy z 26 ośrodkami akademickimi z Ukrainy. Szkoła odbyła się w Pałacu w Dębinie.

Gośćmi Wydziału Historii była grupa 25 studentów i 5 wykładowców z dwóch ośrodków partnerskich UAM:

  • Akademii Ostrogskiej z Ostroga na Wołyniu
  • Sumskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Antona Makarenki z miasta Sumy ze regionu wschodniej Ukrainy.

Studenci reprezentowali różnorodne Wydziały: Historii, Prawa i Stosunków Międzynarodowych (Sumy), Zarządzania Społeczno-Humanistycznego, Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego, Języków Romańsko-Germańskich, Prawa i Ekonomicznego (Ostróg). Odpowiedzialną za przygotowanie programu merytorycznego była dr Magdalena Lachowicz  reprezentująca kierunek Wschodoznawstwo. Wsparcie organizacyjne zapewniły koordynatorki dr Maria Zubarieva z Akademii Ostrogskiej i Dziekan Wydziału Historii, Prawa i Stosunków Międzynarodowych prof.  Julia Podriez z Sumskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Antona Makarenki. W programie znalazły się m. in. wykłady dotyczące dyskursu publicznego dotyczącego zbrodni katyńskiej (dr Bartłomiej Garczyk), historii międzywojennej w kontekście mniejszości ukraińskiej II RP (prof. Marek Figura), pamięci o Akcji „Wisła” (dr Magdalena Lachowicz), symbolicznych kodów w historii Białorusi (prof. Hanna Barva) i kwestii archiwistyki społecznej (dr Magdaleny Heruday-Kiełczewska). Studenci kierunku Wschodoznawsto podzielili się swoim doświadczeniem badawczym w ramach projektów ID-UB UAM. Studenci Wschodoznawstwa aktywnie uczestniczyli w integracji.

W piątek, 10 marca 2023 r., Goście z Ukrainy odwiedzili Wydział Historii UAM, Centrum Szyfrów Enigma i zwiedzili Poznań. Na Wydziale Historii grupę powitał Prof. dr hab. Józef Dobosz wraz z dr Agnieszką Smólczyńską – Wiechetek. Dziekan Wydziału Historii prof. dr hab. Józefem Dobosz zapoznał Gości ze specyfiką studiów kierunków prowadzonych na Wydziale.

Dzięki uprzejmości pracowniczek Biblioteki Collegium Historicum nasi goście mogli zwiedzić naszą bibliotekę i czytelnię. W czasie wizyty zobaczyli źródła zgromadzone w bibliotece a wśród nich najstarsze książki znajdujące się w zbiorach, ilustrowane średniowieczne manuskrypty, największą księgę ilustrującą badania w Egipcie oraz najmniejszą książkę ze zbiorów Muzeum Historii Druku  Gutenberga. Zapoznali się z organizacją pracy w bibliotece. Zobaczyli zbiory zgromadzone w dziale ogólnym i te udostępniane w kolekcjach dziedzinowych. Dodatkową atrakcją była wizyta w archiwum oraz w dziale kolekcji fantastyki, gdzie można było pograć w gry planszowe, które towarzyszą ludzkości od tysiącleci.

Goście, w towarzystwie i pod opieką studentów Koła Naukowego Wschodoznawstwa, zwiedzili budynek Collegium Historicum.

Zdjęcia pochodzą z naszej dokumentacji.