Data publikacji w serwisie:

Szanowni Państwo – Pracownicy i Studenci Wydziału Historii

Ponieważ sytuacja epidemiczna jest wyjątkowo niekorzystna, Poznań znalazł się czerwonej strefie, zgodnie z zaleceniami z tego wynikającymi zarządzam na Wydziale Historii UAM, za wiedzą władz rektorskich, od dnia 17 października 2020 roku kształcenie w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty oraz wszelkie konsultacje) proszę prowadzić w czasie rzeczywistym, wykorzystując obowiązującą na Naszym Uniwersytecie platformę MS Teams. Uprzejmie proszę Państwa o korzystanie z Collegium Historicum (gabinety, sekretariaty, Biblioteka CH) z umiarem oraz należytą ostrożnością (reżim sanitarny – obowiązkowe maseczki, rękawiczki ochronne, dezynfekcja, dystans, zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych i władz UAM).

Pozostając z nadziejami na szybką poprawę sytuacji, życzę dużo zdrowia

i mimo wszystko optymizmu oraz serdecznie pozdrawiam

Józef Dobosz